9. januar obilježiti kao Dan početka genocida nad Bošnjacima

Image

Saopćenje Instituta za istraživanje genocida Kanada (IGK), Kongresa
Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), Bosansko američkog instituta za
genocid i edukaciju (BAGI) i web magazina Bošnjaci.net.

7. januar 2013. godine

Entitet Republika Srpska nije historijski, politički i kulturološki
utemeljen sastavni dio Bosne i Hercegovine. Naprotiv, entitet Republika
Srpska je zasnovan na zločinačkoj agresiji na Republiku Bosnu
Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima. Dan deveti januar koji
se obilježava kao dan Republike Srpske i njena Krsna slava, dan kada je
Rrepublika Srpska donijela deklaraciju 1992. godine o osnivanju srpske
republike u Bosni i Hercegovini, je praktično početak implementacije
agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i sprovoðenja genocida nad
Bošnjacima. Tada je počelo stvaranje genocidne tvorevine na tlu Bosne i
Hercegovine. To je datum koji dezavuira Republiku Srpsku nastalu na
najstrašnijem zločinu u Evropi poslije Drugog svjetskog rata i treba ga
vezati s presudama internacionalnih sudova kojima je dokazano ko je
napravio agresiju i genocid. Tim presudama delegitimirana je Republika
Srpska kao genocidna tvorevina. Obilježavanjem ovog datuma Republika
Srpska ne odustaje od državotvornih namjera. Srpski političari su
svjesno krenuli u rat da genocidom naprave državu. Ratko Mladić je
rekao: “Mi moramo napraviti genocid da bismo napravili državu.” Srbi su
znali od početka šta će uraditi, i danas ozbiljno rade na uništenju
države Bosne i Hercegovine. Oni su slijedili historičara Milorada
Ekmečića koji je rekao da je nasilje babica nacionalne države, to znači
prije svega ratno nasilje.

Navikli da veliki srpski poraz, Kosovsku bitku, mimo svake
historijske činjenice slave kao najveću nacionalnu pobjedu, srpska
nacionalistička vrhuška u modernom vremenu je, po istom sistemu, krenula
s veličanjem entiteta Republike Srpske kao velikog nacionalnog uspjeha i
ratnog plijena. Istina je potpuno drugačija. Entitet Republika Srpska
na tlu Bosne i Hercegovine, produkt memorandumske velikosrpske
antibosanske kampanje, jeste jedan od najvećih srpskih poraza. Veličanje
entiteta Republike Srpske je laž srpskih nacionalista za pokrivanje
bijede i nesreće srpskog naroda. Entitet Republika Srpska je bacila Srbe
u jad i bijedu etnički, kulturološki, religijski očišćenog tora u kome
se ograðuju od svojih komšija, ali i od širine Ideje Bosne i Bosanskog
života, pa samim tim i od čovjeka i civilizacije uopšte. Srpski narod je
zatvoren u čisto etničko geto! Šovinistička mržnja prema Bošnjacima
najgora je od svih emocija koje su nacionalističke voðe raspirivale u
srpskom narodu. Rezultiralo je to kasapljenjem države i društva u Bosni i
Hercegovini i srpskim porazom prema ideji Bosne i Bosanskom duhu.

Prihvatajući 9. januar za godišnjicu Republike Srpske, bosanski Srbi
su prihvatili naslijeðe Karadžića, Mladića i Krajišnika. Slavlje koje se
stvara nastavak je nacionalističke politike putem Milorada Dodika koji
od Republike Srpske pravi zasebnu teritoriju kojom se zapravo srpski
narod izolira i dovodi u bezizlazan položaj, jer Bosna i Hercegovina je
internacionalno priznata država srpskog kao i bošnjačkog i hrvatskog
naroda.

Obilježavajući 9. januar kao dan Republike Srpske, bosanski Srbi
nesvjesno priznaju agresiju i genocid i sve ono što je nastalo kao
rezultat djelovanja tih zločina. To je priznavanje agresije, genocida,
ekocida, etnocida, kulturocida, urbicida, elitocida, mučenja u
koncentracionim logorima smrti, masovnih silovanja i masovnih i nasilnih
protjerivanja, počinjenih od 1992. do 1995. Insistiranje na
obilježavanju ovog datuma direktno znači podržavanja politike koja je
dovela do agresije i genocida.

Dvadeset godina postojanja genocidne tvorevine je 20 godina nepravde
za žrtve i svjedoke agresije i genocda. Dvadeset godina postojanja
genocidne tvorevine je 20 godina krivice bošnjačkog političkog i
intelektualnog establišmenta koji to mirno posmatra. Dvadeset godina
postojanja genocidne tvorevine je 20 godina licemjernog posmatranja
meðunarodne zajednice, koja se svih ovih godina ponaša kao i u ratu:
licemjerno i hladno, samo posmatrajući stvari, a zaboravljajući na
činjenicu da je nepristrasnost u Bosni i Hercegovni jasno stavljanje na
stranu agresora i zločinaca.

Svi oni koji danas slave dan Republike Srpske, slave i agresiju i
genocid, ubijanja i mučenja u logorima, silovanja, protjerivanja i
spaljivanja kuća, vjerskih i privrednih objekata. Republika Srpska nije
nastala nekakvim odlukama nekakvih skupština. Ono što oni danas slave je
nastalo na kricima i vapajima stotina hiljada žrtava, na kostima
ubijene djece, na silovanjima Bošnjakinja, na mučenjima u logorima. Kako
je nastala u nepravdi, tako će nestati u pravdi, koja će kad tad doći.

Polazeći od činjenica dokazanih u presudama intenacionalnih sudova o
agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima,
imajući u vidu da negiranje tih činjenica zapravo znači nastavak zločina
agresije i genocida, Institut za istraživanje genocida Kanada poziva
sve Bošnjake u svijetu i sve prijatelje istine o agresiji na Republiku
Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad njenim graðanima, te prijatelje
pravde za žrtve tih zločina da 9. januar obilježe kao Dan početka
genocida nad Bošnjacima ili Dan sjećanja na genocid nad Bošnjacima.

Profesor Emir Ramić

Direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada (IGK)

http://www.instituteforgenocide.ca

 

Mr. Haris Alibašić

Predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA)

http://www.bosniak.org

 

Mr. Sanja Seferovic-Drnovšek

Direktor, Bosansko američkog instituta za genocid i edukaciju (BAGI)

http://www.baginst.org

 

Esad R.Krcić

Glavi i odgovorni urednik Bošnjaci.net

http://www.bosnjaci.net/

 – – – – – – – – – – – – – – – – –

 January 7, 2013

Press release from the Institute for Research of Genocide Canada
(IGC), the Congress of North American Bosniaks (CNAB), the Bosnian
American Institute for Genocide and Education (BAGI) and web magazine
Bosniaks.net.

January 9th marks the beginning of genocide against Bosniaks.

The so-called Republika Srpska (RS) entity has been built on the
basis of aggression against the Republic of Bosnia-Herzegovina and as a
result of genocide against non-Serbs. As such, it has no legitimate
historical, political or cultural basis for existence. On January 9th,
1992, the Bosnian Serbs led by indicted war criminal Radovan Karadzic
forcibly self-proclaimed the so called “Serb Republic of Bosnia and
Herzegovina”.  This event can be historically classified as the official
beginning of the aggression against the Republic of Bosnia and genocide
against non-Serbs. Since Republika Srpska was created on the basis of
genocide, it should be linked with the judgments of international
courts. Ignoring the participation of Republika Srpska in killing of
innocent Bosniaks and Croats, these judgments do not hold RS responsible
for the genocide. By marking this date, Republika Srpska and its
inhabitants pride themselves on the fact that this entity is a product
of genocide. Ratko Mladić said: “We need to commit genocide in order to
create our own country.” Today, the leaders of the illegitimate RS
establishment continue to work towards the destruction of the state of
Bosnia and Herzegovina.

Similar to celebrating the myth of “the Battle of Kosovo” – as the
greatest national tragedy, the Serb nationalists in modern times
celebrate the success of Republika Srpska in the same manner.  The
truth, however, is completely different. Republika Srpska is based on a
product of a greater memorandum “nationalist revolution” which is one of
the largest Serb defeats. Serbs were given an entity, but they lost the
state of Bosnia and Herzegovina. The glorification of Serb nationalism
is used to cover the self-inflicted misery and misfortune of the Serb
people. The RS threw the Serbs into misery ethnically, culturally, and
religiously because they have managed to distance themselves from their
neighbors as well as the idea of ​​Bosnia and the Bosnian spirit, and
therefore of man and civilization in general. The hatred towards
Bosniaks is the worst consequence of Serb nationalism which the Serb
leaders continue to propagate among their people. This hatred resulted
in the slashing of the state and society in Bosnia and Herzegovina and
the destruction of the Bosnian idea and Bosnian spirit among the Serb
people in Bosnia and Herzegovina.

Accepting January 9th as the anniversary of Republika
Srpska, Serbs have accepted the legacy of war criminals Karadzic, Mladic
and Krajisnik. The celebration of this date in RS allows politicians
such as Milorad Dodik to carry on the genocidal legacy of Serb
nationalism through political means. The truth of the matter is that the
separate entity created for the Serb people is actually isolating the
Serbs and leading to further stalemate since Bosnia and Herzegovina is a
country for all ethnic groups – Bosniaks, Croats and Serbs.

Marking January 9th as a “day of Republika Srpska”, Serbs
are subconsciously recognizing the aggression and genocide that has been
committed on the non-Serbs to create this entity. It is a de facto
recognition of aggression, genocide, culturocide , torture in
concentration camps, mass rape and mass expulsions and violence,
committed between 1992 to 1995. Insistence on marking this date directly
supports the policies that led to the aggression and genocide.

The twenty year existence of a genocidal entity has caused injustice
to victims and witnesses of aggression and genocide in Bosnia and
Herzegovina.

The twenty year existence of a genocidal entity is also the fault of
the Bosniak political and intellectual establishment who quietly observe
the injustice and do little to nothing to challenge the status quo.

For the last twenty years the international community has stood by as
“impartial” observers rather than standing for justice. Acting in the
similar manner as during the war, the international community has
forgotten the fact that impartiality in Bosnia and Herzegovina means
support for the aggressors and criminals.

All those who celebrate January 9th are celebrating the
aggression, genocide and murder, torture in the camps, rape, forced
displacement and the burning of houses, religious and commercial
buildings. RS has not been established through sound decisions or proper
assemblies. What they are celebrating on this day is built on the
sights of hundreds of thousands of victims, the bones of the murdered
children, the rape of Bosniak women, and of all those tortured in
concentration camps. RS may have been created on the basis of injustice
but it will fade away as a result of justice, which will eventually
come.

Keeping in mind the judgments of international tribunals, the
aggression against Bosnia and Herzegovina and genocide against Bosniaks
has occurred. Denial of these facts actually means crimes of aggression
and genocide is ongoing today. The Institute for Research of Genocide
Canada calls on all Bosnian citizens in the world and all friends of
justice for the victims of these crimes to mark 9th January as what it
really represents, the day that the genocide against Bosniaks began.

 

Professor Emir Ramic

Director of the Institute for Research of Genocide, Canada

http://www.instituteforgenocide.ca

 

Haris Alibasic, MPA

President of the Congress of North American Bosniak

www.bosniak.org

 

Sanja Drnovsek, J.D, Med

Chair of the Bosnian American Institute for Genocide and Education (BAGI)

www.baginst.org

 

Esad R. Krcic

http://www.bosniaks.net/