Polemika o svjetskom Bošnjačkom kongresu u emisiji REBUS, TV Alfa

Image

Polemika o svjetskom Bošnjačkom kongresu u emisiji REBUS, TV Alfa.

Gosti: Prof.Dr. Muhamed Filipović, prof.Dr.Hasan Balić, prof.dr.