Održana sjednica Rijaseta Islamske zajednice

Image

Sarajevo, 18. januar 2013. (MINA) – Deveta redovna sjednica Rijaseta
Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pod predsjedavanjem
reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića, održana je u petak, 18. januara
2013. godine u Sarajevu.

Pored muftija i članova Rijaseta,
sjednici je prisustvovao predsjednik Sabora Islamske zajednice Safet
Softić, šef Kabineta reisu-l-uleme Razim Čolić te rukovodioci stručnih
službi Rijaseta.

Na početku sjednice reisu-l-ulema Husein
ef. Kavazović pozvao je prisutne da pred dušu rehmetli Muhamed ef.
Salkića, dosadašnjeg generalnog sekretara Rijaseta, prouče Fatihu, a
nakon toga je iskazao zahvalnost prethodnom reisu-l-ulemi dr. Mustafi
Ceriću i zamjeniku reisu-l-uleme hafizu Ismetu Spahiću na dosadašnjem
voðenju Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Rijaset Islamske zajednice je razmatrao
pitanje popunjavanja članova Rijaseta te je nakon rasprave donešen
zaključak da Rijaset Islamske zajednice uputi inicijativu Saboru
Islamske zajednice za izbor članova Rijaseta iz reda muftija i direktora
medresa, shodno utvrðenim procedurama i normativnim aktima Islamske
zajednice.

Rijaset Islamske zajednice imenovao je
školske odbore Karaðoz-begove medrese u Mostaru i Behram-begove medrese u
Tuzli. Takoðer, Rijaset je prihvatio izvještaje o sprovedenim
konkursnim aktivnostima za izbor direktora Medrese „Osman ef. Redžović“,
u Gračanici kod Visokog i direktora Behram-begove medrese u Tuzli te je
donio odluku da se Dženan Handžić imenuje za direktora Medrese „Osman
ef. Redžović“ a za direktora Behram-begove medrese Ahmed Hatunić.
Rijaset Islamske zajednice prihvatio je izvještaj Upravnog odbora Gazi
Husrev-begove biblioteke i potvrdio imenovanje Mustafe Jahića za
direktora Biblioteke i zadužio Upravni odbor da pristupi izmjenama  pravila o radu Gazi Husrev-begove biblioteke.

Sjednica Rijaseta 18.01.2012 1

Direktor Vakufske direkcije hafiz Senaid
Zajimović upoznao je članove Rijaseta o aktivnostima Vakufske direkcije
na uvakufljavanju i transformaciji pojedinih vakufa, te inicijativi
Vakufske direkcije za korištenje raspoloživih resursa organa Islamske
zajednice u evidentiranju i knjiženju vakufske imovine, posebno na
području enititeta Republika Srpska. Rijaset Islamske zajednice
prihvatio je prijedloge Vakufske direkcije, zaduživši Direkciju da
formira timove za realizaciju predloženih poslova i izvjesti Rijaset o
sprovedenim aktivnostima.

Nakon razmatranja Izvještaja Odbora za
dodjelu Menšure reisu-l-ulemi, Rijaset Islamske zajednice  je usvojio
Izvještaj. Rijaset Islamske zajednice imenovao je petočlani Upravni
odbor Instituta za proučavanje islamske tradicije Bošnjaka, a za
predsjednika Upravnog odbora imenovan je dr. Amir Karić.

Za predsjednika Disciplinske komisije
Rijaseta Islamske zajednice imenovan je muftija travnički Nusret ef.
Abdibegović, a u nastavku sjednice usvojena su Pravila o organizaciji
edukacijskih programa za mlade, donešena je odluka o spajanju
Muslimanske informativne novinske agencije (MINA) i Službe za odnose s
javnošću u jednu službu. Rijaset je donio odluku da se 2013. godina
proglasi godinom obnove Aladža džamije u Foči, kao i da se u narednom
periodu organizira sergija za pomoć narodu Sirije.

Takoðer Rijaset Islamske zajednice
podržao je prijedloge da se dr. Amir Karić imenuje za rukovodioca
Vjerskoprosvjetne službe Rijaseta i da se, do imenovanja generalnog
sekretara Rijaseta, dio poslova iz nadležnosti generalnog sekretara
prenese na rukovodioca Pravne službe Rijaseta Mensura Karadžu. Usljed
smrti Muhamed ef. Salkića na dužnosti generalnog sekretara Rijaseta,
Rijaset je donio odluku da se formira Komisija na čelu s Mensurom
Karadžom koja će izvršiti uvid u administrativne poslove i Komisija na
čelu s dr. Amirom Karićem koja će izvršiti uvid u finansijske poslove iz
nadležnosti generalnog sekretara.

Sjednica Rijaseta 18.01.2012 2