Stotinu godina od roðenja Rifata Burdžovića  Trša i promocija knjige Odbrana identiteta

Image

U povodu stotinu godina od roðenja Rifata
Burdžovića Trša (11. 2. 1913 – 3. 10. 1942) Bošnjačka kulturna zajednica ima
čast da široj sandžačkoj i drugoj javnosti predstavi knjigu prof. dr. Sefera
Meðedovića “Odbrana identiteta”.

Rifat Burdžović Tršo je jedna od
najmarkantnijih ličnosti Sandžaka u XX stoljeću, revolucionar, pjesnik,
nosilaca ideje Autonomije Sandžaka, branitelj identiteta Bošnjaka Sandžaka.
Stradao je u partizansko-četničkoj zasjedi prilikom odlaska na zasijedanje
AVNOJ-a gdje je zastupao ZAVNO Sandžaka. Bošnjački identiet nakon Trša često je
ugrožavan.

Profesor Meðedović kroz svoju dugogodišnju
stručnu i naučnu praksu redovno se susretao sa različitim nepravdama,
diskirminacijama, asimilacijama i nipodaštavanjima bošnjačkog identiteta. Jedan
je od pravnih zastupnika okrivljenih u montiranom procesu iz devedesetih godina
protiv bošnjačkih intelektualaca i nosioca nacionalnog pokreta i dugogodišnji
borac za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Ovo je njegova druga
knjiga na temu nacionalnog identiteta.

Image

U knjizi “Odbrana identiteta” prof.
Meðedović, izmeðu ostalog, govori o hronologiji i procesima osporavanja bošnjačkog
identiteta u period bivše Jugoslavije, o pravu na konstitutivnost i
nekonstitutivnosti Bošnjaka u Crnoj Gori i očekivanjima Bošnjaka od novog
Ustava Crne Gore, o bošnjačkim stranputicama (s posebnim osvrtom na beranski
kraj i Bihor), muhadžerlucima sandžačkih Bošnjaka kao posljedici etničkog
čišćenja, razlozima za iseljavanje, genocide u Šahovićima, Srebrenici, zločinima
u Sjeverinu, Kukorovićima i Mioču, otmici u Štrpcima i pljevaljskoj Bukovici, o
montiranim procesima i unaprijed donešenim sudskim odluka prema Bošnjacima
Sandžaka, te na koncu donosi mišljenja raznih refrentnih autora o identitetu,
kao i identitetski vremeplov sandžačkih Bošnjaka.

Promocija će se održati 11. 2. 2013.
godine u  Sali Bošnjačke kulturne
zajednice (u kompleksu Islamskog kulturnog centra “Altun alem”) u haremu altun
alem džamije sa početkom u 12:30 h.

Izvor: BKZ.rs