Muftija primio švicarskog ambasadora

Image

Glavni muftija Muamer ef. Zukorlić susreo se sa švicarskim ambasadorom Žan Danijel Ruhom u Novom Pazaru 18.02.2013. godine. Tom prilikom ambasador se interesovao za opće socijalno, ekonomsko i političko stanje u Sandžaku i širem regionu.

Tokom
razgovora razmijenjeni su stavovi o brojnim otvorenim pitanjima u Sandžaku,
uključujući i permanentne opstrukcije jedinstva Islamske zajednice,
akreditacije Internacionalnog univerziteta i blokadu rada Bošnjačkog
nacionalnog vijeća.

Tokom
razgovora Muftija je potencirao nužnost dosljednosti principa ravnopravnosti
svih graðana i naroda, te zaštitu muslimana od vrlo različitih vidova
diskriminacije.

Sagovornici
su takoðe tretirali i moguće implikacije rješavanja pitanja sjevera Kosova na
status Sandžaka.

Kroz razgovor
je izraženo razumijevanje da se pitanje Sandžaka može rješavati kroz koncept
decentralizacije vlasti i zalaganja za evro-regiju.

Tokom
susreta sagovornici su razmijenili stavove i o odnosima muslimana i Zapada, sa
posebnim naglaskom Muftije na nužnost sveobuhvatnog rješavanja muslimanskog
pitanja u Evropi sa nezaobilaznom ključnom ulogom balkanskih muslimana.

Informativna služba