BKZ: Poziv na dženazu žrtvama genocida u plavo-gusinjskog kraja 1912/1913.

Image

Bošnjačka kulturna zajednica u Crnoj Gori poziva sve svoje svoje
članove i aktiviste da se na poziv Mešihata islamske zajednice u Crnoj
Gori, masovno odazovu i učestvuju u obavljanju dženaze, zakazane za
05.mart ove godine, koja će se klanjati žrtvama zločina genocida,
učinjenog prije sto godina od strane crnogorske vojske na području Plava
i Gusinja.

Bošnjačka kulturna zajednica istovremeno skreće pažnju da se u
kvalifikaciji tog monstruoznog zločina ubijanja oko hiljadu ljudi i
nasilnog pokrštavanja oko dvanaest i po hiljada muslimana, Bošnjaka i
Albanaca Plava i Gusinja, počinjenog nad nedužnim stanovništvom, ne
smije koristiti neadekvatna terminologija, kakva je zastupljena u
pozivu  Mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori, jer je ispravno
imenovanje ovog zločina kao genocida, prvi uslov iskazivanja odgovornog
odnosa prema žrtvama, i odgovornog odnosa prema njihovim potomcima da im
se takav zločin više ne ponovi.  Iz tog razloga,  svako buduće
izostavljanje riječi „genocid“ za imenovanje ovog zločina, od koga god
da doðe, doživljavamo kao pokušaj  sakrivanja i prekrajanja težine,
stvarnih dimenzija i namjera počinioca ovog zločina.  Svjesni smo da u
tom smislu historijska nauka treba dati svoj sud ali smo takoðer
ubijeðeni da objektivni naučni sud mogu dati samo slobodne naučne
institucije koje kao takve, danas ne postoje u Crnoj Gori.

Bošnjaci, nakon velikog broja preživljenih genocida, imaju  obavezu
da svoju historiju danas čitaju svojim očima, očima svojih nacionalnih
institucija koje nisu pod kontrolom naroda i država koji su kroz čitav
dvadeseti vijek i sve do danas, učestvovali u zločinima nad Bošnjacima, u
ratu – ratnim zločinima, u miru – ekonomskim iscrpljivanjem i drugim
skrivenim mehanizmima pritisaka, sa jasnim ciljem protjerivanja ovog
naroda sa svog etničkog prostora.

O dogaðajima koji su se u Plavu i Gusinju desili 1912/13 godine,
objektivan i konačana sud i kvalifikaciju zločina, u budućnosti mogu
dati samo slobodne institucije koje vode računa o objetivnom naučnom
sudu a ne o sudu režimskih nalogodavaca, a do tada,a vjerujemo i nakon
toga, ovaj zločin smo obavezni nazivati zločinom genocida jer je to
mjera odgovornosti prema žrtvama ali i pitanju opstanka bošnjačke nacije
kojoj se dogodila Srebrenica, koju nosimo kao nezacijeljenu ranu.

 

BKZ u Crnoj Gori
Predsjednik, Hazbija Kalač

Izvor: BKZ.rs