Sastanak uprave Fakulteta sa studentima

Image

Na Fakultetu za islamske studije dana 14.03.2013 godine, održan je sastanak studenata i uprave Fakulteta.

Ovom prilikom studenti su upoznati sa daljim tokom aktivnosti na Fakultetu i buducim izmjenama u organizaciji i djelovanju nastave, gdje je i zaključeno da ce studenti u narednoj godini imati jedan ispitni rok manje od već postojećih. Tako će, u narednoj akademskoj godini 2013/2014., studenti imati samo četiri ispitna roka u skladu sa Bolonjskim procesom.

Dogovoren je dalji rad i djelovanje studentskog parlamenta, koji će organizovati tribine i predavanja .

Na prijedlog Uprave, dogovoreno je i planiranje i izvoðenje ekskurzije krajem aprila ove godine. 

Izvor: FIS.edu.rs