Presuda u korist “Refrefa”

Image

Privredni sud u Kraljevu, rješavajući predmet tužbe Šerifa
Marukića iz Novog Pazara protiv „Refref“ d.o.o., koja je imala za cilj osporiti
nedavnu smjenu Marukića sa mjesta direktora ove kompanije, odbacio je tužbu i
presudio u korist „Refrefa“.

Do smjene Marukića došlo je nakon njegovog pokušaja da
zloupotrebom položaja ugrozi interese Internacionalnog univerziteta čiji pravni
osnivač je „Refref“ d.o.o.

Ovaj pokušaj desio se istovremeno kada i pokušaj preotimanja
Bošnjačke demokratske zajednice od strane smijenjenog predsjednika Emira
Elfića, čiji je Marukić bliski saradnik u političkim, finansijskim i drugim
radnjama.

Zapravo, Elfić i Marukić su računali da će zloupotrebom
svojih pozicija u stranci, „Refrefu“ i TV „Jedinstvu“ ucijeniti svoje dotadašnje
prijatelje i saradnike i time prisvojiti ono što im ne pripada.

Ovo potvrðuje i pismo koje je tih dana Marukić uputio
javnosti optužujući rukovodstvo Univerziteta za mobing i druge navodne
zloupotrebe kako bi doprinio opstrukciji ove autentične visokoškolske ustanove.

I ova presuda će vjerovatno bar donekle doprinijeti da se
Elfić i Marukić suoče sa gorkim posljedicama sopstvenih nimalo dobronamjernih
iluzija.