Meðunarodni naučni skup Mula Jakup-ef. Kardović Sandžački gazija

Image

“Mula
Jakup-ef. Kardović je ubijen, kako se do današnjeg dana prepričava, na bigajri
hak, nepravedno, od strane državnih vlasti. Kao i mnoge druge znane i neznane
žrtve državnog terora, nepravde i nasilja, i ovaj zločin nikada nije rasvijetljen.
Sa ove historijske distance ovaj zločin se posmatra kao ciljan i dobro
isplaniran. Ubiti prvaka jednog naroda, bez optužbe i bez suðenja, nikako se ne
može smatrati pukom slučajnošću. Poruka je bila jasna i narod Sandžaka je
pročitao poruku, što je egzekutoru svakako i bio cilj. Ali, naučni skup i jeste
zbog toga da odgovori na postavljeno pitanje.” – rečeno je u uvodnoj riječi
Meðunarodnog naučnog skupa.

Danas, 2.
juna 2013. godine, u Rožajama je održan meðunarodni naučni skup na temu “Mula
Jakup-ef. Kardović – Gazija Sandžaka”. Skup je održan u Domu kulture u Rožajama
a na skupu su govorili:

 1. Besim Agić – publicista i samostalni
  istraživač iz Rožaja,
 2. doc.dr. Hivzo Gološ – historičar iz Novog
  Pazara,
 3. dr. Admir Muratović – direktor Instituta
  za istraživanje zločina i genocida iz Novog Pazara,
 4. Fatmir Bači – publicista iz Albanije,
 5. prof. Dr. Šefket Krcić – univerzitetski
  profesor iz Plava,
 6. Velija Murić – advokat iz Rožaja,
 7. prof. Dr. Muhamet Shatri sa Kosova,
 8. prof. Dr. Izber Hoti sa Kosova,
 9. prof. Dr. Haki Kasumi sa Kosova,
 10. mr. Qerim Lita iz Makedonije,
 11. prof. hfz. Abdurrahman-ef. Kujević iz
  Rožaja,
 12. Ali Daci, publicista iz Rožaja,
 13. prof. Fazli Murići sa Kosova,
 14. prof. Fazli Hajrizi sa Kosova.

Učesnici
skupa imali su zadatak iznijeti istinu o ubistvu Mula Jakupa-ef. Kardovića.
Naime, prije šezdesetosam godina, u Rožajama dogodilo se ubistvo prvaka ovog
naroda.

“Mula
Jakup-ef. Kardović je ubijen, kako se do današnjeg dana prepričava, na bigajri
hak, nepravedno, od strane državnih vlasti. Kao i mnoge druge znane i neznane
žrtve državnog terora, nepravde i nasilja, i ovaj zločin nikada nije rasvijetljen.
Sa ove historijske distance ovaj zločin se posmatra kao ciljan i dobro
isplaniran. Ubiti prvaka jednog naroda, bez optužbe i bez suðenja, nikako se ne
može smatrati pukom slučajnošću. Poruka je bila jasna i narod Sandžaka je
pročitao poruku, što je egzekutoru svakako i bio cilj. Ali, naučni skup i jeste
zbog toga da odgovori na postavljeno pitanje.” – rečeno je u uvodnoj riječi
Meðunarodnog naučnog skupa.

Nakon
održanog skupa usvojeni su sljedeći zaključci:

 1. Mula
  Jakup ef. Kardović jedan je od heroja Bošnjačkog naroda u Sandžaku.
 2. Njegova
  uloga u odbrani Sandžaka, posebno Rožaja, Tutina, Sjenice, Novog Pazara,
  kao i Kosova, bila je od ogromnog, u odreðenim trenucima od presudnog
  značaja.
 3. Bošnjaci
  i Albanci su dva autohtona muslimanska naroda na Balkanu. Saradnja ova dva
  naroda kroz historiju postojanja i bivstvovanja na prostoru Balkana, bila
  je i ostala garancija njihovog opstanka i prosperiteta.
 4. Uloga
  Mula Jakupa ef. Kardovića, kao jednog od voða bošnjačkog naroda u
  antifašističkoj borbi za slobodu naroda Sandžaka, tokom Drugog Svjetskog
  rata,  naučno je dokazana.
 5. Mula
  Jakup ef. Kardović je ubijen nečovječno, bez optužbe i presude, na svirep
  i podmukao način, čime je nad njim izvršen zločin. Ubijanjem Mula Jakupa
  ef. Kardovića, kao imama i voðe naroda, izvršen je svojevrsni zločin nad
  čitavim narodom.
 6. Na
  osnovu nepobitnih naučno-historijskih činjenica, učesnici Meðunarodnog
  naučnog skupa „Mula-Jakup efendija Kardović – Gazija Sandžaka“ utvrdili su
  da je Mula Jakup ef. Kardović žrtva zločina koji je nad njim izvršila
  tadašnja vlast, a da ni do danas nije dokazana navodna krivica.
 7. Učesnici
  Meðunarodnog naučnog skupa „Mula-Jakup efendija Kardović – Gazija
  Sandžaka“, insistiraju da relevantne državne i nacionalne institucije što
  prije pokrenu i omoguće pravedni proces njegove potpune rehabilitacije,
  kako bi se, makar simbolično otklonila nepravda učinjena njemu, njegovoj
  porodici i bošnjakom narodu u cjelini.
 8. Sve
  radove i svjedočenja sa Meðunarodnog naučnog skupa „Mula-Jakup efendija
  Kardović – Gazija Sandžaka“ objaviti u obliku zbornika radova „Mula-Jakup
  efendija Kardović – Gazija Sandžaka“, pod izdavaštvom BKZ CG.

Članovi radne grupe

 1. Doc.Dr.
  Hivzo Gološ
 2. Prof.
  Dr. Izber Hoti
 3. Hfz.Abdurrahman
  ef. Kujević
 4. Dr.
  Admir Muratović
 5. Adv.
  Velija Murić
 6. Fatmir
  Bači
 7. Hazbija
  Kalač

{gallery}mula jakup kardovic – sandzacki gazija – naucni skup 2.6.2013{/gallery}

Izvor: BKZ.rs