Hatma i Dova za h. Meha Džankovića – vakifa džamije na Paralovu

Image

U Hadži-Mehovoj džamiji na Paralovu, 20.06.2013., proučena je hatma i dova za njenog graditelja rah. h. Meha Džankovića