Proglas Rijaseta Islamske zajednice BiH o nastavku krvoprolića u Siriji

Image

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas je izdao proglas o nastavku krvoprolića u Siriji koji će biti pročitan na hutbama u džematima Islamske zajednice u domovini u dijaspori.

Prenosimo integralni tekst proglasa:

Proglas Rijaseta Islamske zajednice o nastavku krvoprolića u Siriji

– U povodu stradanja velikog broja nevinih ljudi, svirepih ubistava i
intenziviranja nasilja u Siriji, koje poprima odlike sektaških borbi te
pokušaja da se nasilju dadne atribut meðumuslimanskog i vjerom
inspiriranog sukoba, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
donosi Proglas koji će hatibi pročitati na džumi namazu i o njegovom
sadržaju upoznati muslimane.

1. Allah dž. š. je objavio: „Vjernici su samo braća, zato pomirite
vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.“ (Kur’an:
Al-Hudžurat, 10)

Allahov miljenik Muhammed a.s. muslimanima je oporučio: „Musliman je
muslimanu brat, neće mu učiniti nasilje, niti će ga izdati; ko bude na
pomoći svome bratu, Allah će biti njemu na pomoći; ko od muslimana
otkloni neku nevolju, Allah će od njega otkloniti nevolju od nevolja na
Sudnjem danu!“ (Buharija)

Drugom prilikom Muhammed a.s. je rekao: „Musliman je muslimanu brat,
ne čini mu nepravdu, ne ostavlja ga niti ga ponižava… Dovoljno je
muslimanu grijeha, da mrzi svoga brata muslimana. Svaki musliman je
drugom muslimanu svet: njegova krv, imetak i čast!“ (Muslim)

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini snažno naglašava
važnost shvatanja i poštivanja božanskog principa bratstva meðu
vjernicima, uspostave povjerenja i razumijevanja meðu ljudima i mirenja
onih koji doðu u stanje nesporazuma i zavade. Rukovoðen tim principom,
Rijaset Islamske zajednice odlučno osuðuje nasilje i ubistva nevinih
ljudi u Siriji, svaki oblik sektaških neprijateljstava i podjela.

Rijaset Islamske zajednice najoštrije osuðuje zloupotrebu uzvišenih
principa islama za ostvarenje političkih ili bilo kojih drugih interesa i
ciljeva. Nasilje i teror nisu niti mogu biti nadahnuti islamom, a svi
oni koji pokušavaju takvim djelima dati islamsku odrednicu grubo
zloupotrebljavaju Božiju objavu i temeljni karakter islamskog učenja.

2. Allah dž.š. je propisao: „Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i
čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu.“ (Kur’an:
Al-Maide, 2)

Muhammed a.s. je kazao: „Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika
i ruku sigurni drugi muslimani, a najbolji vjernik je onaj koji je
najljepše naravi“ (Taberani)

Rijaset Islamske zajednice podsjeća muslimane na dužnost da se,
shodno božanskom propisu i poslaničkom opisu, udružuju i pomažu u
dobročinstvu i čestitosti, da grade ambijent mira i sigurnosti i na taj
način upotpunjuju svoju vjeru te osobni moralni lik, što će im, kao
pojedincima i zajednici, osigurati prosperitet i stjecanje Allahovog
zadovoljstva. Sudjelovanje u grijehu i neprijateljstvu za muslimane nije
prihvatljivo jer je suprotno Allahovom naumu i Poslanikovom primjeru.

3. Allah dž.š. je ustanovio pravilo: „O vjernici, ako vam nekakav
nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju
nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.“
(Kur’an: Al-Hudžurat, 6)

Muhammed a.s. je rekao: „Dovoljno je laži čovjeku, ako prenosi sve što čuje.“(Musliman)

Rijaset Islamske zajednice poziva muslimane, ulemu u domovini i
dijaspori, posebno islamske autoritete u muslimanskom svijetu, na punu
odgovornost, krajnju razboritost i potpuni oprez u kvalifikaciji sukoba i
nasilja u Siriji i na odgovorno tumačenje vjere te da ne nasjedaju na
tuðe projekte i ne postaju izvoðači ili sredstvo za ostvarenje nečijih
interesa i ciljeva. Pristrasnost, ostrašćenost i neodmjerenost nisu ni u
čemu dobri pomagači, a postojeće stanje, posebno u kontekstu medijskih
izvještaja, šalje ružnu i neistinitu sliku o islamu i ima negativne
implikacije po život muslimana, naročito u zapadnim društvima.

4. Allah dž. š. poučava vjernike skrušenosti i pokajanju: „Gospodaru
naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne
dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima!“ (El-Hašr,
10)

Muhammed a.s. je kazao: „Najbolja sadaka je izmiriti zavaðene.“
(Buhari); U jednoj prilici Muhammed a.s. je upitao muslimane: “Hoćete li
da vas obavijestim o djelu vrednijem od stepena namaza, i posta, i
sadake?“’ Prisutni rekoše: ”Naravno, o Allahov Poslaniče!” Tada Poslanik
reče: ”Popravljanje meðusobnih odnosa, jer je pokvarenost meðusobnih
odnosa kao britva.“ (Tirmizi)

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, obzirom na iskustvo
genocida i brutalnog razaranja kojem je svjedočila krajem XX stoljeća,
apelira na sve faktore u svijetu da pomognu kako bi se u Siriji okončalo
nasilje i krvoproliće. Bez oklijevanja mora prestati ubijanje nevinog
naroda i okončati se strani utjecaji koji nisu usmjereni na
uspostavljanje mira, sigurnosti i dobrobiti za sirijski narod. Islamska
zajednica očekuje da se arapske i muslimanske zemlje okupe oko temeljnog
ljudskog interesa koji se sastoji u otklanjanju patnje naroda i zaštiti
integriteta ljudskog života, u čemu ulema treba dati puni doprinos i
pokazati najviši nivo svjesnosti i principijelnosti.

5. Rijaset Islamske zajednice poziva muslimane Bošnjake i članove
Islamske zajednice da u svojim porodicama, mjestima življenja i rada
svjedoče islam iskrenom pobožnošću, moralnom čistotom, predanim radom za
prosperitetno društvo u kome će se dostojanstvo i pravo svakog čovjeka
poštovati. Naša domovina, mjesta življenja i porodice su područja u
kojima trebamo živjeti ljepotu i dobrotu islama i odlučno graditi
društvo pravde, sigurnosti i meðusobnog uvažavanja sa svojim susjedima i
ljudima dobre volje.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini sa svojom ulemom je
osposobljena i pozvana da, uzimajući u obzir vrijeme i mjesto, cjelinu
islamskog učenja, sveukupnost zajednice muslimana i interese Bošnjaka,
vjerodostojno tumači islam i ukazuje na moguće zloupotrebe. Islamska
zajednica će nastaviti razvijati svoje obrazovne i interpretativne
kapacitete, čuvati islamsku tradiciju Bošnjaka i na taj način biti brana
devijantnim tendencijama i pozivima pojedinaca i grupa bez
institucionalnog i stručnog legitimiteta i kompetencije.

Sarajevo, 18. ša’ban 1434. godine po Hidžri
27. juni 2013. godine

Izvor: Rijaset.ba