Tirmizijin Sunen u dva toma

Image

Nakon objavljivanja kompletne Tirmizijine zbirke hadisa u sedam
tomova, izdavačka kuća El-Kelimeh čitaocima nudi sažeto izdanje jedne od
šest najvjerodostojnijih zbirki hadisa Poslanika Muhammeda., s.a.v.s. Iako se radi o sažetku, dvotomna zbirka sadrži sve hadise originalne
zbirke koju je sakupio imam Tirmizi. Naime, tokom višemjesečnog rada na
prireðivanju ovog izdanja, redakcija El-Kelimeh je uklonila sve elemente
knjige koji se ne tiču konkretno teksta hadisa ili objašnjenja značenja
Poslanikovih, s.a.v.s., poruka.

Kao prvo, uklonjeni su lanci
prenosilaca. Za čitaoce koje to zanima uvijek ostaje na raspolaganju
prethodno izdanje u sedam tomova, kao i original na arapskom jeziku.
Redakcija je, zatim, uklonila komentare imama Tirmizija koji se tiču
sličnih predanja o istoj temi, a koji ne nose posebnu poruku.

Vrijedni komentari prevodioca, prof. Mahmuda Karalića, očuvani su i u ovoj verziji, tako da čitalac neće biti uskraćen objašnjenjem hadisa i biografijama znamenitih ashaba koji ih prenose. Na ovaj način čitaoci imaju priliku doći do srži Poslanikovih, s.a.v.s., poruka te primjera iz njegovog života, u izdanju koje je smješteno u dva toma. U želji da ovako vrijedan sadržaj bude u najboljem obliku prezentiran, ovo izdanje je prošlo kroz još jednu fazu redakture i lekture.

Kao što smo naveli u predstavljanju prvog našeg izdanja, ovom zbirkom Poslanikovih, s.a.v.s., hadisa, naša čitalačka javnost ima priliku živjeti sa Muhammedom, a.s., i njegovim ashabima, osjetiti sve ono što su prve generacije muslimana doživjele, pravilno razumjeti cjelokupan islam, iscrpno se informirati o svim osjetljivim pitanjima, izgraditi svoju ličnost u tradicionalnom islamskom duhu, osvježiti i provjeriti dosadašnja znanja o islamu, te se okoristiti enciklopedijskim znanjem profesora Karalića, vrhunski sažetim u komentarima hadisa. Prema savjetima recenzenata i šire naučne javnosti, ovaj komplet bi trebala posjedovati svaka vjernička kuća, jer se iz njega crpe pravila i norme islamskog življenja.

El-Kelimeh poziva čitatelje da iskoriste promotivni popust od 50% na ovo kapitalno djelo, o čemu se detaljno mogu informirati u knjižarama El-Kelimeh.

U čast blagoslovljenog mjeseca ramazana, svaki džematski odbor u Novom Pazaru će kao hediju dobiti po jedan komplet Tirmizijine zbirke hadisa, kao poklon Izdavačke kuće Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, El-Kelimeh.


Izvor: Kelimeh.com