Muftija primio delegaciju općine Ilijaš

Image

Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, muftija
sandžački Muamer ef. Zukorlić, primio je 23.08.2013. god. načelnika Općine
Ilijaš g-dina Akifa Fazlića sa delegacijom koja je Muftiju upoznala o
najvažnijim aktivnostima u ovoj općini.

Gosti su se interesovali o stavovima Muftije po važnim
nacionalnim i državnim pitanjima. Muftija je upoznao goste o izazovima sa
kojima se suočavaju bošnjačke nacionalne i vjerske institucije u Sandžaku.
Takoðe je govorio i o važnosti djelovanja Svjetskog bošnjačkog kongresa –
stožerne organizacije svih Bošnjaka svijeta.

I domaćin i gosti su se saglasili da je od sudbinske
važnosti utvrðivanje minimuma bošnjačkog nacionalnog interesa oko koga bi se
okupili svi bošnjački politički i drugi društveni faktori.

Sagovornici su se takoðe saglasili da je odsustvo
meðustranačke političke kulture jedan od problema koji ometa postizanje
nacionalnog konsenzusa oko najbitnijih pitanja.

Sample Image

Informativna služba