Hutba Glavnog muftije u džamiji Rajčinoviće: “Hadždž i Ihram su proba za Sudnji dan”

Image

Kako
je Mešihat Islamske zajednice najavio putem medija, u petak 30. avgusta 2013.
godine, glavni muftija Muamer-ef. Zukorlić održao je hutbu i predvodio džuma
namaz u džamiji Rajčinoviće u Novom Pazaru.

Muftija
je hutbu tematski posvetio petom islamskom šartu – Hadždžu. U prvom dijelu
hutbe on je govorio o svetosti Hadždža, njegovoj važnosti u islamu, kategoriji
imućnih vjernika za koje je hadž obavezujući, te trenutnom statusu Hadždža u
zajednici vjernika. U drugom dijelu hutbe, Glavni muftija je poseban akcenat
stavio na značenje Ihrama prilikom obreda Hadždža.

Muftija
je kazao da na Hadždž poziva Uzvišeni Gospodar Allah dž.š. i pokušao dočarati
kakav bi to osjećaj trebalo izazvati kod svakog čovjeka koji ima mogućnosti
otići na Hadždž, navodeći primjere i usporeðujući ih sa osjećanjima ljudi koji
se raduju kada dobijaju pozive od drugih njima dragih i važnih ljudi:

„Ma
koliko da čovjek bude uvažavan u životu i ma koliko da ima prilika biti u
gostima kod nekoga, uvijek mu je drago kada ga neko pozove negdje iz
uvažavanja. Pogotovo ako je taj koji ga poziva za njega bitan i ako mu je stalo
do toga šta ta osoba misli o njemu. Takvim pozivima čovjek se uvijek obraduje.
Doduše, postoji i suprotan osjećaj, kada vam neko ko vam nije drag i nije
vrijedan vašeg poštovanja pošalje pozivnicu na neki skup. Tada Vam nije drago
što vas je pozvao i voljeli bi ste da vas nije pozvao.

E
zamislite sada – Poziva vas niko drugo do Gospodar Aršurahmana, Gospodar
svemira, Gospodar Sudnjega dana, Gospodar života i smrti, Gospodar svih ljudi,
ali najvažnije Gospodar i našega života i naše smrti. Onaj koji je odlučio da
li ćemo nastati ili ne. Onaj koji je donio odluku kada ćemo nastati i kako,
kako se roditi i od kojih roditelja, kako ćemo izgledati itd. Onaj koji donosi
odluku kada će naše srce posljednji put kucati. Onaj koji odlučuje hoćemo li
imati nafaku ili ne. Zamislite dobili ste pozivnicu od Njega Uzvišenog
Gospodara koji odlučuje o svemu.

Je
li moguće ostati ravnodušnim?“

Muftija
je takoðer govorio o kategoriji imućnih ljudi koji ispunjavaju uslove za
odlazak na Hadždž, ali obavljanje ovog obreda odlažu zbog drugih dunjalučkih
stavri i interesa, odlažući obavljanje Hadždža iz godine u godinu:

Je
li moguće na poziv Gospodara ostati ravnodušnim i kazati: „Pa pozvat će me on i
do godine“, ili obrazlagati da imaš i drugih ovodunjalučkih obaveza. Prvo kuća,
pa poslije nadogradnja kuće, pa namještaj, pa auto, pa garderoba, i td. A ono
non-stop neki šejtanovi savjetnici i iblisovi pomoćnici daju ideje samo da te
zamaju. A ti bi kao išao na Hadždž, ali sve na nešto čekaš. A zaboravljaš da
Poslanik, s.a.v.s. kaže: ‘Čovjekove grudi može napuniti samo zemlja’.“

Sample Image

U
drugom dijelu hutbe Muftija je govorio o Ihramu:

„Kada
se kaže Ihram, svi koji su bili ili čitali o Hadždžu, misle da je to onaj
bijeli ogratč koji se stavlja kada se počnu obavljati obredi Hadždža. Nije to Ihram.
To je ihramska odjeća. Ihram je obred, tj. čin koji se učini onog trenutka kada
se počne obavljati Hadždž. Postoje mjesta na granici harema okolo cijele granice
Mekke dokle možeš doći i ako nijesi započeo obavljanje Hadždža. A hadžije kada
doðu na to mjesto dužni su započeti obavljanje Hadždža i učiniti Ihram.

Riječ
Ihram je od arapske riječi koja znači zabraniti. Učiniti Ihram znači ući u zonu
posebnih zabrana. To je i prostorna i suštinska zona zabrana. Jer je Hadždž
izmeðu ostraloga program posebnih zabrana, jer je u toku Hadždža zabranjeno
ponešto što nije zabranjeno izvan Hadždža. Zato je Ihram šart – uslov i bez
Ihrama nema Hadždža.

Pored
suštinskog značenja Ihrama, a to je nijjet ili odluka, jedna od obaveza je da
se sa sebe skine sva odjeća a da se obuče ihramska odjeća, tj. dva bijela
čaršafa i ništa više osim toga. Što jeste svojevrsna proba. Čišćenje na namazu,
Hadždžu i drugim obredima ima za cilj da pred Gospodara svjetova na Sudnjem
danu stanemo što čistiji. Zato je Hadždž sa Ihramom i dva bijela čaršafa na sebi
predstavlja svojevrstan probni nastup kako će sve izgledati na Sudnjeme danu.“

Na
kraju hutbe Muftija je uputio dovu Uzvišenom Allahu da svi oni koji nisu obavili
Hadždž da tu dužnost obave, a da svima koji nisu u stanju ove godine obaviti
Hadždž da im Allah podari da zbog njihove čežnje i želje upiše sevab kao da
obavljaju Hadždž, a da im naredne godine omogući da obave ovu svetu Islamsku
dužnost.

Izvor: Mesihat.org