Reisu-l-ulema emeritus dr. Mustafa Cerić o novoj grobnici u Tomašnici

Image

Sarajevo, 07. novembar 2013. (BINA) – Povodom otkrivanja
masovne grobnice u Tomašici kod Prijedora reisu-l-ulema emeritus dr.
Mustafa Cerić, predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa, izdao je saopćenje za javnost u kojem se kaže:

–  Niko ko ima dušu u Evropi ne može ostati ravnodušan gledajući tugu na licu Vahide Belhić, koja nam  je u Tomašici ispričala da su njezinu majku ubili komšije koji su sa njom u njezinoj kući pili kahvu. Nažalost, ravnodušnost prema zlu nad slabim i nemoćnim je stanje duha današnjeg čovječanstva. Gotovo nikoga više u svijetu ne užasavaju slike svakodnevnog ubijanja nevinih ljudi. Isto tako, Evropa se sve više miri sa principom svršenog čina genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i zato je ravnodušna prema kršenju ljudskih prava bošnjačkoj djeci iz Konjević Polja. Kao i dosada Evropa je jasna: “Mi vam ne damo da budete samobitni i snažni da se sami zaštitite, niti hoćemo da vas mi zaštitimo od nepravde i da vašoj djeci osiguramo pravo na slobodno obrazovanje”.   

Eli Visel (Elie Wiesel) je davno rekao: “Zbog ravnodušnosti čovjek umire prije smrti”. Upravo tako, Bošnjaci su umirali prije smrti zbog ravnodušnosti Evrope, koja im nije dala da se brane, niti je htjela da spriječi genocid nad njima o čemu govori i ova najveća masovna grobnica u Tomašici kod Prijedora. Nažalost, zbog te ravnodušne politike Bošnjaci i danas umiru prije smrti, jer ih  se osporava i ne dopušta im se da postanu nacionalno svjesni i državno sposobni da zaštite svoja osnovna ljudska prava, niti ih se, u zamjenu za to, hoće zaštititi od diskriminacije. Duševni bol što ga Bošnjaci danas osjećaju zato što ne mogu osigurati svojoj djeci pravo na osnovno obrazovanje nikoga ne dotiče. Koja to bošnjačka majka ne uzdahne od boli i srama kad vidi bošnjačku djecu kako se danima smrzavaju pod šatorom u Sarajevu pred domaćim i stranim dužnosnicima, koji su zaduženi da osiguraju ljudska prava svim graðanima, uključujući i bošnjačku djecu?!

Ravnodušnost institucija meðunarodne zajednice i nemoć domaće vlasti da osigura osnovna ljudska prava bošnjačkoj djeci u Konjović Polju, kao i poruka Vahide Belhić u Tomašicima treba da bude poziv Bošnjacima da se ujedine i da shvate da je od svega još samo gora njihova vlastita ravnodušnost prema njihovim osnovnim pravima i slobodama.

Ovo je, zaista, poziv da shvatimo da svoje nacionalne probleme nemamo kome delegirati, već da se s tim problemima moramo sami suočiti i rješavati ih svojim znanjem i umjećem kroz meðusobnu solidarnost i kooperativnost.

Moramo znati da je za bošnjački opstanak opasno da se bavimo pitanjima unutarnje premoći jednih u odnosu na druge Bošnjake, dok nam krupna pitanja promiču. Ova generacija Bošnjaka ima povijesnu odgovornost da naðe odgovor za Vahidu Belhić, a to je da se više nikad i nikome u Bošnjaka ne dogodi da mu komšija ubije majku, kao ni to da bošnjačkoj djeci bude uskraćeno pravo na slobodno obrazovanje.

Prema tome, gosp. Teodor Meron (Theodor Meron), koji trenutno predsjedava Meðunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY), mora znati da Bošnjaci nisu i neće ostati ravnodušni prema njegovim stavovima i presudama, kojima se prešućuje genocid nad Bošnjacima i tako hrabri buduće ratne zločince da se zločin protiv čovječnosti isplati. Bošnjaci imaju moralnu obavezu pred savješću čovječanstva da nikad, ne samo ne zaborave, već da uvijek i na svakom mjestu podsjećaju svijet na genocid koji je počinjen nad njima zbog europske  ravnodušnosti. Zbog toga, Bošnjaci će budno pratiti koga će Skupština UN-a 18, novembra, 2013. god. izabrati za stalnog sudiju u ICTY-u. Nadamo se da su u UN-u naučili lekciju pa im se neće opet dogoditi “greška” zbog koje će se opet morat izvinjavat. Naravno, našoj Vahidi Belhić, ali ne samo njoj već hiljadama bošnjačkih majki, koje pate zbog njihovih grešaka,  kaže se u saopćenju dr. Cerića povodom otkrivanja masovne grobnice u Tomašicama kod Prijedora.    

Izvor: SBK.eu.com