Predavanje (II) u Arap džamiji: hafiz Abdurahman-ef. Kujević