Redovita predavanja u Altun alem džamiji

Image

Medžlis Islamske zajednice Novi Pazar obavještava džematlije da se u Altun Alem džamiji svakog ponedjeljka nakon jacije namaza drže predavanja iz ciklusa šerijatskog prava, sa posebnim aspektom na Hanefijski fikh.

U pitanju je pojednostavljeni pristup šerijatskim
propisima, po mezhebu imama Ebu Hanife, uz navoðenje argumenata iz Kur'ana i
sunneta. Trenutno se obraðuje Fikhu-l-ibadat: taharet, namaz, post, zekat i
hadž. Intencija predavanja je da se obrade i ostale grane šerijata, tj. bračno
pravo, nasljedno, kazneno, ekonomija i poslovanje i dr.

Takoðer, u istoj džamiji predavanja se
organiziraju i petkom, nakon jacije takoðer, pod naslovom „Ogranci imana – osnove
vjerovanja i lijepo ponašanje“.

U novopazarskom Medžlisu napominju da
na području MIZ Novi Pazar svakodnenvno ima predavanja u jednoj ili dvije
džamije iz različitih islamskih oblasti.

Izvor: Medžlis IZ-e Novi Pazar