AP Vojvodina će subvencionirati kompanije sa Halal sertifikatom

Image

Samir Tandir u svojstvu direktora Agencije za sertificiranje halal kvaliteta, u petak 31. januara 2014. godine, u uredu Vlade AP Vojvodine susreo se sa potpredsjednikom Vlade AP Vojvodine Goranom Ješićem. Tandir je upoznao potpredsjednika Ješića o aktivnostima Agencije koje se odvijaju kroz sertificiranje, ali i konsalting usluge, kao i mogućnostima koje Agencija ima u vidu promocije halal potencijala AP Vojvodine na tržištu Arapskih zemalja.

Dogovoreno
je da Vlada AP Vojvodine budžetom opredijeli sredstva u iznosu od tri miliona
dinara za subvencioniranje kompanija koje se opredijele za uvoðenje halal
standarda. U zavisnosti od interesovanja kompanija Vlada AP Vojvodine ce
subvencionisati halal sertificiranje od 50 do 100%.

Postignut
je dogovor da na narednom sastanku koji ce biti održan u februaru prisustvuju i
pokrajinski serketar za privredu i direktor Razvojne agencije Vojvodine, te da
Agencija i Vlada potpišu ugovor o saradnji.

Agencija za Halal
sertificiranje