Hutba muftije sandžačkog Muamer-ef. Zukorlića u Arap džamiji

Image

U petak 28.02.2014. god. muftija
sandžački Muamer-ef. Zukorlić održao je hutbu i predvodio džuma namaz u Arap
džamiji u Novom Pazaru. Na samom početku, pred velikim brojem vjernika, Muftija
je proučio dovu i uputio zahvalu Uzvišenom Allahu dž.š. na blagodatima, na
mogućnosti obavljanja džume namaza i praćenju hutbi i mogućnosti da na taj
način potvrdimo svoju pokornost Jednom Jedinom Stvoritelju Allahu dž.š. i
pripadnost posljednjem Vjerovjesniku Muhamedu s.a.v.s., kao i zahvalu što
možemo govoriti o nimetima islama kroz Kur'an i Sunnet.

Muftija sandžački je hutbu posvetio
temi IMANA, po njegovim riječima, neiscrpnoj  temi, koja predstavlja
suštinu vjere, tj. temeljnu vrijednost islama.

Riječ ima arapsku osnovu, ali su je
svi muslimani svijeta prihvatili. Svi pripadnici islama znaju da je iman
osnovna odrednica islama, razdjelnica izmeðu vjere i nevjere. Zato je ključ
islama iman sa svojim imanskim šartima. Iman znači vjerovanje. Druge
vrijednosti se naslanjaju na riječ iman, a na to nas navodi hadis Poslanika
s.a.v.s.:"Nema imana onaj ko nema emaneta, a nema vjere (dina) onaj ko
ne poštuje dogovor."

Ovim hadisom vidimo vezu izmeðu imana
i još nekih ustoličenih, potvrðenih i precizno definisanih vrijednosti u
islamu, ali riječi iman i emanet su od istog korijena. Iman kao vjerovanje i
emanet kao povjerenje, čak i riječ emn – sigurnost, bezbjednost, stabilnost.
U pitanju su pojmovi koji proizilaze iz istoga vrijednosnoga korijena, pojasnio
je Muftija.

Muftija je govorio i o kur'anskoj suri
El-Ihlas koja znači iskrenost, a koja je, po riječima Poslanika s.a.v.s.,  kao trećina Kur'ana.

"Nije teško izgovoriti je kao i
svaku drugu riječ, ali je teško izgovoriti Ihlas – iskrenost u toj riječi. Kada
izgovaraš ove ključne riječi islama – šehadet, ili bilo koju riječ i poruku sa
ovim ili sličnim vrijednostima, ključno pitanje je pitanje iskrenosti u tome.
Zato Poslanik s.a.v.s. kaže: – Ko kaže La ilahe illallah iskreno, ući će u Džennet.

Ali iskreno je riječ koja tako
obavezuje, traži, zahtijeva. Ova riječ je tako osjetljiva u traženju prostora u
kome će se nastaniti. Ova riječ neće u svako srce, neće tamo gdje je nečisto. Ona
hoće čisti smještaj, srce i čovjeka koji zrači čistotom. Ihlas hoće
čovjeka, ona neće kod nečovjeka. To je osnovna razdjelnica. U čovjeku stanuje iskrenost,
a nečovjeka obilježava neiskrenost. Čovjek teško daje riječ, drži se za riječ, pazi
šta će reći, ne žuri sa obećanjem, ne prihvata lako dogovor, ne potpisuje lako
ugovor dok ne razmotri šta može ispuniti, a šta ne, dok nečovjek sve to lahko
uradi. Zato riječ ihlas neće u takva srca, njoj su takva srca nehigijenski
ambijent, ona odatle bježi" – rekao je muftija Zukorlić obraćajući se
prisutnima u džamiji.

U nastavku hutbe Muftija je govorio o
imanu i emanetu, kao i o iskrenom i lažnom predstavljanju ljudi.

"Da mi ne bismo bili uskraćeni,
prevareni, uvijek naivni, izigrani, nasamareni, tako uništavani kao što se ovaj
narod uništava više od stotinu godina, jer mu se naprave zločini do nivoa
genocida, istrebljenja, pa poslije toga malo maze i nude šarene laže, a on kao
da se ništa nije desilo krene kao stado ovaca na ponovno klanje, da se to ne bi
dešavalo, nama je Allah dž.š. poslao uputu koja nam rasvjetljava razum i naše
srce, koja nam ne dopušta da budemo naivni, da budemo prevareni, jer Allah dž.š.
sa uputom obećava uspjeh: – I ne brinite i ne žalostite se, vi ćete
pobijediti ako budete mu'mini.

Mi kažemo jesmo mu'mini, ali nas hadis
Poslanika a.s podsjeća: – Nije mu'min onaj koji nema emaneta."
istakao je Muftija sandžački navodeći hadise i ajete iz Kur'ana.

Da bi pobijedili i bili gornji, sreću
ovoga i onoga svijeta  imali, moramo čuvati, poštovati, afirmisati,
baštiniti  emanet, koji je razdjelnica imana. Kao pojedincic moramo tako
djelovati , ali i kao zajednica kojom nas je Allah dž.š. učinio. Da bismo imali
red, bili u safu i znali njegovu vrijednost, moramo poštivati i odabirati meðu
sebom one koji znaju šta je emanet.

El-Emin je jedno od imena Poslanika
s.a.v.s. koje je dobio prije poslanstva. Imao je još osobina kao Allahovo
najodabranije stvorenje, ali to mu je bila osnovna odlika, jer bez El-Emin – pouzdan,
ne bi mogao izdržati težinu Objave i emaneta Objave. Emanet ummeta i zajednice
je težak i zato se traži osobina pouzdanja, povjerenja i odanosti.

Muftija je u toku hutbe govorio i o osobinama
koje posjeduje svaki licemjer, a to su: kada govori laže, kada obeća ne ispuni
obećanje, kada mu se povjeri emanet on ga iznevjeri.

"Zato, braćo, bježite od onoga ko
laže, ko ne ispunjava obećanja, od onoga ko nije kadar i sposoban da nosi
emanet. Ukoliko ne budete od takvoga bježali čekajte propast. Nemojte onda
kriviti nekoga drugoga osim sebe, nemojte se čuditi: ‘Kako to, mi smo muslimani,
a ne da nam se nekako, nego sve nešto po nama?’ Allah dž.š. nam je zato poslao
Kur'ani Kerim sa svim porukama" – rekao je Muftija.

Govoreći o principima emaneta i
pravednosti  jedne zajednice, Muftija je istakao da smo sami krivi što se
sada nalazimo u situaciji u kojoj smo.

"Ne čudite se zato što vlada
korupcija, kriminal. To se dešava zato što su pogrešni ljudi na pogrešnim
mjestima. Velike emanete duže ljudi koji ne ispunjavaju nijedan uslov za te
emanete. Mi nismo dužni, ni krivi za ono što nismo kadri, ali smo krivi za ono
što jesmo kadri. Kada biramo da nas zastupaju, najbolji je onaj kome ćemo
podariti emanet sebe, svoje djece, porodice, budućih generacija, koji je
sposoban i pouzdan. Ovo je osnovna poruka, ali ne poruka koja ima dnevno-političku
težinu, već poruka koja direktno izlazi iz šehadeta, iz osnovne vrijednosti
koja se zove iman. Zato vas varaju kada kažu: ‘Vi to tamo u džamijama, a
 pustite ovo drugima.’ To ‘ovo’ je vladanje našim životima, pravljenje
atmosfere u kojoj se naša djeca truju drogom, gdje kriminalci ubijaju našu
djecu jedno po jedno. To nije ovo, to je sve. Islam je vjera budućeg i ovoga
svijeta, duhovnosti i svjetovnosti. Ako jedno maknete to nije islam. Zato ne
pristajemo na prekrajanje islama" – zaključio je muftija sandžački Muamer-ef.
Zukorlić.

"Molim Allaha dž.š. da nam da
snage da budemo onakvi kako će On biti sa nama zadovoljan, da naša srca i bića
natopi Svojom uputom imana, snagom emaneta, ihlasa, svih vrijednosti koje nam
je objavio u Kur'ani Kerimu i pojasnio i primijenio posljednji Allahov vjerovjesnik
Muhamed s.a.v.s. Molim Allaha dž.š. da nam da snage da budemo iskreni vjernici,
da nam da snagu jedinstva u safu istinei  iskrenosti, da nas obaspe bereketom upute,
zdravlja uspjeha i sreće na ovom i budućem svijetu" .

(Glas islama )