Muftijstvo sandžžačko poziva držžavne organe da preuzmu brigu o korisnicima Vakufskih kuhinja

Image

Muftijstvo sandžačko izražava zabrinutost i žaljenje zbog zatvaranja vakufskih kuhinja za siromašne na području Sandžaka, što će nesumnjivo najugroženiju socijalnu kategoriju graðana dovesti u beznadežan položaj.

Vakufske kuhinje skoro četiri godine, zahvaljujući dobročinstvu donatora, hrane više od 2.500 porodica. Za to vrijeme državni fondovi bili su nedostupni za ovu humanitarnu aktivnost.

Ekonomska kriza otežala je brojnim pojedincima nastavak donacija za vakufske kuhinje. Pozivamo državne organe da na lokalnom i republičkom nivou do daljnjeg preuzmu brigu o dosadašnjim korisnicima vakufskih kuhinja.

Muftijstvo sandžačko poziva sve pojedince i organizacije da svojim prilozima pomognu ponovno otvaranje vakufskih kuhinja, podsjećajući na hadis Allahovog Vjerovjesnika u kome se kaže: „Nije pravi vjernik onaj koji dopusti da mu komšija zanoći gladan.“


Informativna služba