210 polaznika Škole Kur'ana časnog u Rožaju i Petnjici

Image

Škola Kur’ana časnog Rožaje je u ponedjeljak, 08.09.2014. god. Allahovom subhanehu ve te’ala dozvolom i uz veliko iščekivanje, otpočela sa radom. Nakon upisa kandidata svih uzrasta, koji je počeo od osnivanja škole i trajao nešto više od heftu dana, u klupe škole u Rožajama će sjesti 180 polaznika, dok će ih u školi u Petnjici biti oko 30-ak.

Ove brojke pokazuju da ljudi u Rožajama i Petnjici žive Islam i vole Allahovu Knjigu. Iz Kur`ana se spoznaju Allahove osobine i imena, ono što Mu pristaje i ono od čega je čist, kao i naredbe i zabrane u vidu posebno objašnjenih obreda koji vode Njegovoj ljubavi i zadovoljstvu.

Kur’an je zasigurno vodič ljudima i od njega zavisi ljudski uspjeh ili neuspjeh. Kako se čovjek bude ophodio prema Kur’anu, tako će se Allah Plemeniti ophoditi prema čovjeku. Ako prihvatimo Kur’an, ako ga budemo učili i po njemu živjeli, Kur’an će biti lijek za naše duše, jer Allah, subhanehu ve te’ala, kaže: “Mi u Kur’anu objavljujemo ono što je lijek i milost vjernicima…” (Prijevod značenja, El-Isra, 82. ajet).

Ovom prilikom još jednom vas pozivamo da vi i vaša djeca budete polaznik najbolje i najčasnije škole u kojoj ćete steći znanje koje će koristiti i biti vam svjetlo i na Dunjaluku i na Ahiretu. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: “Uzvišeni Allah će roditeljima onoga ko bude učio Kur’an na Sudnjem danu staviti krunu svjetla koja će sijati poput Sunca i odjenuće ih sa dva ogrtača, vrjednija od dunjaluka, pa će roditelji upitati: “Zbog čega nam je ovo odjeveno?” “Zbog tvoga djeteta koje je Kur’an prihvatilo!” odgovoriće.” (Hakim, a hadis je vjerodostojan).

Da još jednom podsjetimo, nastava se u školi odvija kroz četiri nivoa:

1. Podučavanje harfova (sufara)


2.Tedžvid (Pravilno učenje Kur’ana)


3. Hifz džuza Amme i Tebareke


4. Hifz cijelog Kur’ana

I na kraju, naša zadnja dova je: hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!