Sandžačke hadžije doputovale u Medinu

Image

U srijedu, 08.09.2014. godine u večernjim satima, grupa od 129 hadžija, koji su ove godine u organizaciji Mešihata IZ-e obavili obrede hadža i umre u Mekki, doputovala je u grad Allahovog Poslanika a.s., tj. u Medinu-Tajjibu.

Prvog dana boravka u Medini hadžije su imale priliku obavljati namaze u džamiji Poslanika a.s., u kojoj jedan namaz vrijedi koliko 1000 namaza u nekoj drugoj džamiji, proći pored mezara Resulullaha a.s. i uputiti mu selam, te mezara Ebu Bekra i Omera r.a., koji su ukopani pored Božijeg Poslanika Muhammeda a.s.

U četvrtak, 09. oktobra, nakon jacije namaza, upriličeno je druženje sa hadžijama i predavanje o znamenitostima Medine, koje je održao Misini Miralem student na postdiplomskim studijama Islamskog univerziteta u Medini. Predavanje je započelo učenjem Kur'ana Časnog od strane hfz. Abdurahman ef. Kujevića, a potom se, osvrtom na obavljene obrede hadža i njihovom porukom i poukom hadžijama obratio Rešad ef. Plojović, naglašavajući da je hadž kao propis i svi njegovi obredi svojevrsna dunjalučka škola u kojoj Uzvišeni Allah poučava Njegove odabrane robove kako da se ponašaju na ovome svijetu, gdje poruka tavafa oko Kabe simboliše potrebu postojanja neraskidive veze čovjeka i njegovog Gospodara, Allaha dž. š., stalne brige za Njegovim propisima, ne udaljavanja od Allahove vjere i čvrstog držanja za Allahovo uže, tj. Kur'an.

Poruka S'aja jeste da čovjek u toku svoga života na ovome svijetu i traganju za srećom, uspjehom i spasom mora biti strpljiv i uporan, ne odustajati, kao što Hadžera, majka Ismaila a.s. nije odustajala u traganju za hranom i vodom za svog novoroðenog sina Ismaila. Poruka bacanja kamenčića na Mini, koje se ponavlja u tri dana jeste upozoravanje čovjeka na opasnost i spletke prokletog šejtana, koji stalno nastoji čovjeka zavesti sa pravog puta i odvesti ga u zabludu i neposlušnost Gospodaru, kao što je pokušao odvratiti Ibrahima a.s. da izvrši zavjet dat svom Uzvišenom Gospodaru. A poruka i prizor Arefata jeste podsjećanje na polaganje računa na Sudnjem danu, kada će Allah dž.š. ponovo oživjeti sve ljude radi konačnog polaganja računa.

Tokom boravka u Medini predviðeno je da sve hadžije obiðu mezar Allahovog Poslanika, da se posjeti prva džamija u islamu, Mesdžid Kuba', džamija Kibletejn, Hendek i Uhud, a takoðe je planirana i posjeta Muzeja Medinskog Harema.

Povratak hadžija iz Medine i dolazak u Novi Pazar, prema ranije utvrðenom planu, predviðen je u dvije grupe i to: prva grupa 16. 09. u večernjim i druga grupa 17.09.2014. u popodnevnim satima.

Informativna služba