Sjednica Sabora IZ: Usvojen Pravilnik o organizaciji i radu Rijaseta

Image

Deseta redovna sjednice Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kojom je predsjedavao predsjednik Sabora Safet Softić, održana je u Sarajevu.

Pored sabornika, sjednici Sabora su prisustvovali reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, zamjenik reisu-l-uleme Husein ef. Smajić, predsjednik Mešihata IZ-e u Srbiji, muftija Mevlud ef. Dudić,muftije, rukovodioci službi i ureda Rijaseta Islamske zajednice.

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, obraćajući se sabornicima, istakao je zadovoljstvo temeljnim aktivnostima Islamske zajednice u proteklom periodu naglašavajući da je Rijaset redovno održavao sjednice i donosio važne odluke i zaključke, značajnim je ocijenio aktivnosti odgojno-obrazovnih ustanova, te potcrtao dobre rezultate na prikupljanju zekata, uspješno organiziran odlazak na hadž i značajan angažman u pomoći stradalim stanovnicima u poplavljenim područjima. Reisu-l-ulema je podsjetio na blokiranje potpisivanje sporazuma sa državom u Vijeću ministara i iskazao nadu da će novi saziv Vijeća ministara otkočiti ovaj proces. Govoreći o nastavku započetih reformi u organizacijskom ustrojstvu Islamske zajednice, koje su počele usvajanjem amandmana na Ustav, Reisu-l-ulema je pozvao sabornike da daju podršku prijedlozima reorganizacije Rijaseta kroz usvajanje adekvatnih pravila i imenovanja koja su bila na dnevnom redu sjednice Sabora.

Pravilnik o organizaciji i radu Rijaseta obrazložio je dr. Amir Karić, istakavši da su u njegovoj izradi konsultirane desetine ljudi iz Islamske zajednice i onih koji nisu zaposleni u Islamskoj zajednici. Nakon veoma sadržajnih diskusija Sabor je usvojio Pravilnik o organizaciji i radu Rijaseta kojim se ureðuje sastav, nadležnosti, način rada i odlučivanja, unutarnja struktura i druga pitanja u vezi sa organizacijom i radom Rijaseta Islamske zajednice.

Pravilnikom je definirano da je Rijaset najviši izvršni organ za vjerske, obrazovne, ekonomske, finansijske, pravne, administrativne i druge poslove Islamske zajednice. Rijaset se organizira kroz uprave kao stručne, administrativno-upravne cjeline na čijem čelu se nalaze direktori uprava i druge organizacione jedinice na čijem čelu se nalaze rukovodioci organizacionih jedinica. Rijaset sačinjavaju direktori uprava, zamjenik reisu-l-uleme i reisu-l-ulema, koji je na čelu Rijaseta i predsjedava njegovim radom.Direktori uprava imenuju se na mandat od četiri godine sa mogućnošću imenovanja na još jedan mandat. Uprave Rijaseta su: Uprava za vjerske poslove, Uprava za obrazovanje i nauku, Uprava za ekonomske i finansijske poslove, Uprava za pravne i administrativne poslove i Uprava za vanjske odnose i dijasporu. Organizacione jedinice Rijaseta su: Ured za zekat, Ured za hadždž i umru, Ured za društvenu brigu i Izdavački centar El-Kalem

Na prijedlog Reisu-l-uleme Sabor je imenovao mr. Nusreta Abdibegovića za direktora Uprave za vjerske poslove, dr. Amira Karića za direktora Uprave za obrazovanje i nauku,

Razima Čolića za direktora Uprave za vanjske poslove i dijasporu, Ismaila Smajlovića za direktora Uprave za administrativne i pravne poslove i Zejnila Rebihića za direktora Uprave za ekonomske i finansijske poslove.

Prema usvojenom Pravilniku, Uprava za vjerske poslove vršit će nadzor nad poslovima i radom Ureda za zekat i Agencije za certificiranje halal kvalitete, Uprava za obrazovanje i nauku nad poslovima i radom Fakulteta islamskih nauka, Gazi Husrev-begove medrese, Gazi Husrev-begove biblioteke i Izdavačkog centra El-Kalem, dok će Uprava za ekonomske i finansijske poslove nadzirati rad Vakufske direkcije, Gazi Husrev-begovog vakufa, Ureda za kurbane i Ureda za društvenu brigu, a Uprava za vanjske poslove i dijasporu nad poslovima i radom Ureda za hadž i umru.

Glasila i mediji Islamske zajednice, čije će se djelatnosti i upravljačka prava definirati drugim pravnim aktom, su Glasnik, Preporod, Radio-televizija Islamske zajednice BIR, novinska agencija MINA i Web portal.

Sabor Islamske zajednice je usvojio Izmjene i dopunu Izbornih pravila kako bi se Izborna pravila uskladila sa amandmanima na Ustav Islamske zajednice.

U nastavku sjednice Sabor je razmatrao i usvojio Prijedlog Pravila o ustanovama Islamske zajednice u BiH, kojima je normirano osnivanje ustanova, djelatnost, statusne promjene i udruživanje ustanova, organe upravljanja, opće akte i sredstva za rad. Takoðer usvojen je Prijedlog Pravila medresa kojima se ureðuje djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja u medresama, osnivanje, organizacija i finansiranje rada medresa i druga pitanja u vezi s obavljanjem djelatnosti srednjeg odgoja i obrazovanja.

Usljed isteka mandata članova Ustavnog suda, na prijedlog Reisu-l-uleme, Sabor Islamske zajednice izvršio je imenovanje članova Ustavnog suda. Imenovani članovi Ustavnog suda su dr. Fikret Karčić, dr. Sulejman Topoljak, dr. Vedad Gurda, Husein Smajlović i Sabahudin Hajdarević.

Rijaset.ba