Profesori Univerziteta Kasim Burejda posjetili Fakultet za islamske studije

Image

Fakultet za islamske studije u subotu 15.11.2014 ugostio je četvoročlanu delegaciju profesora Univerziteta Kasim Burejda u Saudijskoj Arabiji koju predvodi prof. dr. Fehd ibn Abdurahman ibn Salih el Jahja.

Profesori kao i studenti FiS-a prisustvovali su konferenciji koju je otvorio predsjednik Mešihata dr. Mevlud ef. Dudić, ističući da je činjenica da su profesori Univerziteta Kasim Burejda gosti Mešihata i Fakulteta za islamske studije veoma važna kao i dalja meðusobna saradnja koja će biti rezultat ove posjete.

Profesori su prisutnima poručili da su veoma zadovoljni svojom posjetom Novom Pazaru i činjenici da na ovim prostorima postoje oni koji se bore i čuvaju islam. Tom prilikom su održali kratka predavanja i prisutnima poručili da svakoga dana rade na sticanju većeg znanja jer islam to podstiče.

Dekan fakulteta Enver ef. Gicić istakao je da je uspostavljanje ove meðusobne saradnje za cilj imalo približavanje studenata FiS-a profesorima koji predaju na tom poznatom islamskom Univerzitetu.

“Cilj je prije svega unapreðenje rada Fakulteta za islamske studije, meðusobna razmjena studenata i profesora, kao i ostvarenje projekata koji se očekuju na ljeto a to je osnivanje Centra za arapski jezik, pomoću koga bi nastava na FIS-u bila trojezična na arapskom, engleskom i bosanskom jeziku kao i otvaranje specijalstičkih studija na FIS-u, gdje bi predavali profesori sa Univerziteta Kasim Burejda” rekao je dekan fakulteta Enver ef. Gicić.

Poruka koja se mogla čuti sa konferencije je da Fakultet za islamske studije korača sigurnim korakom u budućnost.

SANA – Amela Salkovic