Predavanje – hfz. Abdurrahman ef. Kujević – Arap džamija – 04.12.14.