Polaznici Škole Kurana u Rožaju dobili sertifikate