Priredbom obilježeno uspješno polugodište u Školi Kur'ana

Image

Još jedna priredba u Školi Kur'ana Časnog u Novom Pazaru gdje su njeni najmlaði polaznici pokazali znanje koje su stekli u proteklih par mjeseci koje su proveli u toj školi. Grupu čine djeca od 4 do 8 godina koji su savladali dvadeset stranica Kur'ana napamet.

U okviru priredbe održan je roditeljski sastanak na kome su roditelji bliže upoznati sa aktivnostima škole i njihove djece.

Hafiza Šemsa Dacić se zahvalila roditeljima koji su poslali svoju djecu u Školu Kur'ana i imali svijest o tome da dijete treba od malih nogu da bude svjesno Allahove riječi, vjere, Kur'ana.

Iz Škole Kur'ana apelovali su da mališani u toku raspusta obnavljaju stečeno znanje i pozivaju na upis one djece koja nisu do sada pohaðala tu školu kako bi i oni naučili govor Allaha dž.š.

Nastava počinje 1. februara a upis se vrši do 20 januara.

Informativna služba