Medžlis IZ-e Novi Pazar upozorava na smutnju Ferida Šehovića

Image

Medžlis Islamske zajednice Novi Pazar upozorava džematlije da izvjesni Ferid Šehović ovih dana obilazi džamije pozivajući vjernike da mu se pridruže u inicijativi za navodno pomirenje. U pitanju je još jedan pokušaj sijanja smutnje u Islamskoj zajednici uz neistine i obmane sa navodno iskrenom namjerom o pomirenju.

Izvjesni Šehović inače biznismen već duže vrijeme svojim novcem posredstvom svoga roðaka Nedžada Hasanovića pokušava da ostvari veći uticaj u Islamskoj zajednici.

Džematlije treba da znaju da se radi o osobi veoma sumnjivih osobina i loših namjera. Prema našem saznanju protiv Šehovića policija u Minhenu i u Novom Pazaru vodi opsežne istrage. Na očigled graðana Šehović je proteklih mjeseci podigao dvije zdrade u Novom Pazaru bez adekvatnih graðevinskih dozvola što ukazuje da je u sprezi sa pojedinim političkim i drugim faktorima moći. Očito je da neuspjeh otvorene agresije na Islamsku zajednicu 2007. godine te prekriveni pokušaj udara takozvane inicijative 2012. godine nije opametio sve one koji bi da Islamsku zajednicu podrede sopstvenim političkim i drugim interesima. Aktivnost Šehovića i onih koji ga podržavaju i nagovaraju ima za cilj nastavak destrukcije u Islamskoj zajednici kako bi se svi ovi vjerski, prosvjetni, dobrotvorni i kulturni projekti barem usporili.

Islamska zajednica će sa svojim imamima i džematlijama odlučno nastaviti braniti svoj poredak u cilju očuvanja vjere i pune slobode u svome radu.

Informativna služba