Priredba školske ustanove Vildan

 vildan

Povodom uspješno završenog polugodišta, školska ustanova Vildan organizirala je priredbu u kojoj su učestvovali polaznici ove ustanove.

„Na našu inicijativu i uz našu pomoć, djeca su odlučila da iskažu svoje talente iz različitih oblasti na što kreativniji način. Iz ovakvih dogaðaja se može vidjeti koliko mi doprinosimo u razvoju ličnosti naše djece“ istakla je učiteljica Enisa Curić.

Iako je ovo samo jedan mali dio onog što su naučili, učiteljica ističe da će biti još ovakvih dogaðaja gdje će polaznici moći pokazati naučeno.

Djeca koja pohaðaju ovu školsku ustanovu sa velikom radošću govore o njoj. I ovim putem se zahvaljuju svojim učiteljicama na trudu i pomoći koje im pružaju.

Učiteljica Curić ističe da je svako zalaganje za dobrobit djece i da je cilj ove ustanove što bolje obrazovanje polaznika školske ustanove Vildan.

SANA – Elmasa Šećović