U Sarajevu održana sjednica Rijaseta

Image

Pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića u Sarajevu je u srijedu 24. decembra 2014. godine održana treća redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sjednici Rijaseta su prisustvovali članovi Rijaseta: zamjenik reisu-l-uleme Husein ef. Smajić, direktor Uprave za vjerske poslove mr. Nusret ef. Abdibegović, direktor Uprave za obrazovanje i nauku dr. Amir ef. Karić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Razim ef. Čolić, direktor Uprave za administrativne i pravne poslove Ismail ef. Smajlović i direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove Zejnil ef. Rebihić. Sjednici su prisustvovali i šef Kancelarije Reisu-l-uleme Rifat Fetić i sekretar Rijaseta Mensur ef. Karadža.

Na sjednici je najviše pažnje posvećeno prijedlozima pravnih akata kojim se regulišu rad Rijaseta, sistematizacija radnih mjesta i organizacija i rad muftijstava.

Nakon razmatranja prijedloga nacrta Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta uprava i drugih organizacionih jedinica Rijaseta kojeg je prezentirao direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Ismail ef. Smajlović, Rijaset je usvojio prijedlog nacrta Pravilnika.

Nakon što je direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Ismail ef. Smajlović dao uvodne napomene o radu radne grupe za izradu Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava, te predstavio materijal koji je radna grupa pripremila i iznesenih prijedloga i sugestija u raspravi, Rijaset je utvrdio nacrt Pravilnika o organizaciji i radu muftijstava i zadužio Upravu da organizira javnu raspravu nakon čega će dostaviti prijedloge u Rijaset do 31. januara 2015. godine.

Članovi Rijaseta su nakon rasprave jednoglasno usvojili i prijedlog Poslovnika o radu Rijaseta.

Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović je kao veoma važnim poslovima koji slijede naznačio izrade planova rada za iduću godinu, utvrðivanje prijedloga budžeta za 2015. i izvještaje o radu za 2014. kako bi se oni usvojili na prvoj narednoj sjednici Sabora u novom sazivu.

Članovi Rijaseta su dali saglasnost za imenovanje prof. dr. Zuhdije Hasanovića za dekana Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Nakon uvodnih napomena direktora Uprave za vjerske poslove Nusreta ef. Abdibegovića, Rijaset je imenovao članove Upravnog odbora Agencije za certificiranje halal kvalitete. Predsjednik Upravnog odbora je Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki, a članovi su: Midhat Jašić, Faruk Mulabdić, Ahmed Hatunić i Suvad Isaković.

Imenovan je i Upravni odbor Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku. Predsjednik je Nusret ef. Abdibegović, direktor Uprave za vjerske poslove, a članovi su: muftija Ahmed ef. Adilović, Kemal Avdagić, Lejla Porča i Meho Ohran.

Za predsjednika Školskog odbora Karaðoz-begove medrese u Mostaru imenovan je Salem ef. Dedović, muftija mostarski.

Rijaset je razmatrao i pitanja školovanja studenata na islamskim fakultetima u inozemstvu, o čemu je uvodne napomene dao direktor Uprave za obrazovanje i nauku dr. Amir Karić. Rijaset je zadužio direktore Uprave za vanjske poslove i Uprave za obrazovanje i nauku da cjelovitije sagledaju ovo pitanje i predlože rješenja po kojim bi ubuduće na islamske studije u inostranstvo mogli ići studenti samo uz saglasnost Rijaseta.

Na sjednici je odlučeno da se godišnjica stradanja Bošnjaka u Prijedoru i Kozarcu uvrštava u Takvim, data saglasnost za formiranje džemata Gradske džamije u MIZ Konjic i džemata Podstijena u MIZ Busovača.

Na sjednici Rijaseta je razmatrana i informacija o statusu kompleksa Gazzaz, nova uvakufljenja i više drugih aktuelnih pitanja iz nadležnosti Rijaseta.

MINA