Svečanost mekteba Reuda

Image

Veselo i poučno u vrtiću Reuda, u povodu dana roðenja Poslanika, a.s., održana priredba u Paričkoj džamiji. Mališani su posljednji dan 2014.godini posvetili sjećanju na Poslanika, a.s., kroz učenje Kur'ana, recitacija o Poslaniku, a.s., i učenje ilahija.

Mališani i njihovi roditelji su posjećeni na važnost misije Poslanika, a.s., i njegovu ljubav prema djeci. U ovim danima ovaj dogaðaj je jako bitan za djecu koja ne mogu razumjeti šta se to slavi. U saradnji sa ženskim sektorom MOK-a, prof. Meliha Preljević održala predavanje na temu „Uloga vrtića u odgoju djece“, gdje je jasno naznačila kako vaspitati svoju djecu da ne oponašaju druge.

„Islamska i bošnjačka tradicija posjeduje veliki broj bitnih datuma koje treba obilježavati a ne da proslavlja tuðe praznike“- poručila učiteljica Amela Muratović.

Nismo ni sumnjali da ih u ovoj ustanovi uče pravim vrijednostima. Pitali smo mališane da li oni vjeruju u Deda Mraza?

Nakon priredbe uslijedilo i slatko, posluženje torte sa imenom Poslanika, a.s..

SANA – Nermina Rebronja