Plojović i Balić  Iznenaðeni smo stavom čelnika vlasti da Medresa i FIS nisu historijsko blago

Projekat „Turistička signalizacija u Novom Pazaru“ realizovala gradska uprava prije nekoliko dana, radi olakšice pronalaženja historijskih spomenika, ustanova od javnog i kulturnog značaja.

Onima koji budu tražili islamske ustanove putokazi neće biti olakšica. Na njima ih nema, na žalost.

Član kabineta za urbanizam i prostorno ureðenje grada Elvir Hamidović rekao je za RTV da ,,Ovo nije signalizacija prema školama i drugim ustanovama, već prema kulturno-historijskim spomenicima” ukazujući na to da Medresa iz XV vijeka i Islamske ustanove iz XIX vijeka, sagraðena na temeljima džamije ‘Gazi isa-beg’ iz XV vijeka nisu kulturno-historijski spomenici.

Takva izjava prouzrokovala je komentare predstavnika Islamske zajednice u Srbiji, koji se ne slažu da Fakultet za Islamske studije I Medresa Gazi Isa- Beg nisu kulturno- historijski spomenici.

,,Iznenaðujuća je izjava čelnika ili službenika lokalne samouprave koji su medresu Gazi Isa- beg u Novom Pazaru i islamske ustanove vidjeli kao ustanove koje nemaju nikakav kulturni ili javni značaj, iako je relevantno i očigledno da ove ustanove ne samo da su ustanove od javnog značaja nego možemo reći da su najvažnije ustanove tog ranga. Ovaj postupak ili da kažemo nastavak jednog ignorantnog odnosa vlasti prema ustanovama od javnog značaja a koje su prije svega islamske, ništa novo i ništa čudno.”- naglašava Plojović.

,,Fakultet za Islamske studije jedna je od najznačajnijih kulturno – historijskih ustanova na ovom prostoru. Nalazimo se u zgradi koja predstavlja jedno od obilježja islamske i bošnjačke kulture na ovim prostorima. Zgrada je itekako važna i zbog lokacije na kojoj se nalazi i isto tako važnost ima zbog činjenice da je tu smješten fakultet za Islamske studije.”-naglašava Balić.

Vjeruju da ovo nije bila namjera predstavnika gradske vlasti i da će se učinjena greška u budućnosti ispraviti.

Važnost ovih ustanova svakako da je velika, vremenski period postojanja istih je samo dokaz da su one nezaobilazan dio kulturne baštine grada Novog Pazara.

SANA – Dženefa Zećović