Održana sjednica Rijaseta

Image

Pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića u Sarajevu je u četvrtak 22. januara 2015. godine održana četvrta redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sjednici Rijaseta su prisustvovali članovi Rijaseta: zamjenik reisu-l-uleme Husein ef. Smajić, direktor Uprave za vjerske poslove mr. Nusret ef. Abdibegović, direktor Uprave za obrazovanje i nauku dr. Amir ef. Karić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Razim ef. Čolić, direktor Uprave za administrativne i pravne poslove Ismail ef. Smajlović i direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove Zejnil ef. Rebihić. Sjednici su prisustvovali i šef Kancelarije Reisu-l-uleme Rifat Fetić i sekretar Rijaseta Mensur ef. Karadža.

Članovi Rijaseta su na ovoj sjednici najviše pažnje posvetili Planu rada u 2015. godini. O tome su uvodna obrazloženja podnijeli direktori Uprava. Planovima Uprava predviðene su intenzivne aktivnosti koje se odnose na unapreðenje vjerskog života, strategiju daljeg razvoja vjerskog obrazovanja i odgoja, intenzivnije kontakte s bošnjačkom dijasporom i islamskim svijetom, finansije i ekonomska pitanja, te administrativo-pravna nadgradnja Islamske zajednice.

Na kraju rasprave Reisu-l-ulema je ocijenio da su planovi ambiciozno uraðeni i istakao da treba preciznije naznačiti izvršioce, a planirane aktivnosti kvartalno rasporediti i naložio da se sadržaji koji su naznačeni u planovima Uprava objedine u zajednički plan rada koji će biti upućen na usvajanje na prvoj narednoj sjednici Sabora islamske zajednice.

Na sjednici Rijaseta odlučeno je da se pokrene procedura za imenovanje glavnih imama na mandatni period od četiri godine. Prema ovoj odluci muftije će predložiti Reisu-l-ulemi imena glavnih imama do 1. aprila 2015. godine.

Rijaset je usvojio i tekst Sporazuma o saradnji Islamske zajednice u BiH i Rabite – Lige muslimanskog svijeta.

Članovi Rijaseta usvojili su i Izvještaj o radu Glavnog operativnog štaba i Komisije za pomoć područjima pogoðenim poplavama i klizištima, o čemu je uvodne napomene podnio koordinator Glavnog štaba Ismail ef. Smajlović. Usvajanjem Izvještaja prestao je rad Glavnog operativnog štaba, a nadležnosti i dalje aktivnosti su prenesene na Ured za društvenu brigu. Rijaset je zaključio da se uputiti pismo svim pojedincima i organizacionim jedinicama u znak zahvalnosti za date novčane i druge priloge koji su putem organa Islamske zajednice dostavljeni na pogoðena područja.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o akciji kurbana u 2014. godini. Akcija je ocijenjena veoma uspješnom. U akciji Rijaseta i medresa uplaćeno je i žrtvovano 14.107 kurbana i dobijeno 395 tona kurbanskog mesa. Broj kurbana je u odnosu na prethodnu godinu veći za 2.299. Iz bošnjačke dijaspore je uplaćeno 4.789 kurbana što je za 1.356 kurbana više nego u prethodnoj godini. Najveći broj uplata iz dijaspore realizovala je Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike, 1.665. Najviše kurbanskog mesa je podijeljeno povratnicima. Na sjednici je odato priznanje Komisiji za kurbane na čijem je čelu mr. Elnur Salihović i upućena zahvala svim učesnicima u ovoj akciji, a posebno Islamskoj zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike. Jedan od zaključaka Rijaseta je da se nastavi i dodatno razvija saradnja sa uzgajivačima kurbana, posebno iz manjeg bosanskohercegovačkog entiteta.

Rijaset je na sjednici razmatrao i više drugih aktuelnih tekućih pitanja iz svoje nadležnosti.

Rijaset