Zgrada Gradske uprave izgraðena na vakufskom zemljištu

Image

Zgrada Gradske uprave u Novom Pazaru, zajedno sa dijelom gdje je smješten Kulturni centar, je izgraðen nakon rušenja Ejub begove džamije na istom mjestu.

Ejub begovu džamiju su vlasti srušile ubrzo nakon izvršenja genocida nad Bošnjacima ovog kraja u vrijeme komunističke vladavine i nakon streljanja Bošnjaka na Hadžetu.

Odluku o rušenju Ejub begove džamije su donijele tadašnje novopazarske vlasti. Srbija je donijela zakon o povraćaju imovine vjerskim zajednicama.

Prema srbijanskom Zakonu o vraćanju imovine crkvama i vjerskim zajednicama, Gradska uprava u Novom Pazaru je u obavezi da ovo vakufskom zemljište, kao i sve što je na njemu izgraðeno vrati Islamskoj zajednici.

Zakonu o vraćanju imovine crkvama i vjerskim zajednicama, Član 9

“Predmet vraćanja su nepokretnosti koje su u momentu oduzimanja bile u vlasništvu crkava i vjerskih zajednica, i to: poljoprivredno zemljište; šume i šumsko zemljište; graðevinsko zemljište; stambene i poslovne zgrade, odnosno idealni dijelovi takvih zgrada; stanovi i poslovne prostorije; pokretne stvari od kulturnog, historijskog ili umjetničkog značaja.”