Mediji i muslimani (II dio)

DNEVNO ISPIRANJE MOZGOVA

Pošto živimo u vremenu nauke, tehnologije i masovnih komunikacija, da bismo bili najbolji ummet moramo biti najbolji i u medijima. Po dostignućima u sredstvima masovne komunikacije moramo biti broj 1. Nažalost, nismo. Ne samo da ne izvršavamo obavezu pozivanja u islam na najbolji način, već smo po pitanju medija u poziciji koja se graniči sa patetikom. Analizirajmo u narednim redovima stanje u elektronskim i neelektronskim medijima.

Već smo spomenuli da kod neelektronskih medija imamo neperiodične: pamflete, brošure, knjige i slično. Jako mali broj organizacija bavi se štampanjem ovakvog materijala, koji predstavlja ispravnu sliku islama. Obzirom da je islam na prvoj liniji vatre, svakodnevno bombardovan dezinformacijama sa televizije, satelita i novina, broj organizacija za ispravno prezentiranje islama trebao bi biti znatno veći. S druge strane, kršćanski misionari u svojim publikacijama ne samo da predstavljaju svoja ubjeđenja, već na najgori način napadaju islam. Zapadni svijet se boji islama i ničega više. Postoje štampane publikacije čiji jedini cilj je nipodaštavanje islama. U muslimanskim zemljama, poput Pakistana i Afganistana, privlače mase muslimana prelijepim šarenim levhama raznih veličina (neke od njih čuvamo u našoj organizaciji), na kojima piše Allah – Muhammed. Svaki musliman, kada vidi ta dva imena na džepnoj levhi, poljubi ih i stavi u džep košulje. Veću levhu će uramiti i staviti na zid. Allah – Muhammed… Međutim, pažljivijim posmatranjem uočit ćete da ne piše Allah – Muhammed, već Allah – Muhabbeh, što u prijevodu znači: Bog je ljubav. Taj izraz je kršćansko-biblijski, ali ga pišu u arapskoj kaligrafiji. Vidio sam jedan zaista predivan poster, izuzetan kaligrafski rad, na kome piše: Rabbena. Čim ugledate riječ Rabbena, automatski se sjetite dove: Rabbena atina fid-dunja haseneten ve fil-Ahireti haseneten… Predivan rad. Pomislio sam: „Dobro je. Muslimani napreduju.“ Međutim, ako pažljivije pogledate, na toj levhi ne piše Rabbena, već Abbana – Oče naš. To je isječak iz poznatog biblijskog Očenaša. To je tako vješto kaligrafski skriveno da čak ni učenjaci i rođeni Arapi ne mogu odmah primijetiti stvarnu poruku. Muslimani ih drže na zidovima svojih soba, pa čak ih svojevoljno besplatno dijele. Čak 99% posto nearapa će ih rado kupiti, jer misle da je to nešto iz Časnoga Kur’ana, ne znajući da u kuću unose podvalu.

LAŽ, DOISTA, NESTAJE

Spomenute tehnike služe za prevaru. Muslimani ih ne smiju koristiti. Časni Kur'an kaže:

I reci: „Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!” (El-Isra, 81)

Laž je, po svojoj prirodi, osuđena na nestajanje. Mi ne smijemo koristiti ovakve tehnike. Međutim, moramo razumjeti svrhu tehnologije i štampanih medija koje nemuslimani koriste za borbu protiv islama. Da li ste znali da je u toku posljednjih 150 godina napisano preko 60.000 knjiga protiv islama i našeg dragog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem? Šezdeset hiljada! Ne vjerujem da smo mi muslimani za isto toliko godina napisali toliko knjiga o ljepotama islama. Naša sramota.

Znate li da je Biblija, sveta knjiga kršćana, prema nedavnim podacima, prevedena na 2.032 strana jezika? I pored toga žale se da je Biblija dostupna za „samo“ 80% svjetske populacije. Šta mislite, na koliko jezika je preveden Časni Kur’an? Nagađajte. To je naša sramota. Mi muslimani ne znamo na koliko jezika je Časni Kur’an, Allahov govor, preveden. Preveden je na jedva stotinu jezika. To je 5% od 2.000. Ovo su noviji podaci. Prije nekoliko godina taj broj je bio još beznačajniji. Biblija je prevedena na arapski jezik, i to na jedanaest različitih dijalekata. Tako oni love ribu. Prve prijevode Kur’ana na druge jezike uglavnom su radili nemuslimani. Prijevodi su bili neprecizni i nisu rađeni direktno sa arapskog, već sa latinskog i drugih evropskih jezika.

DNEVNO ISPIRANJE MOZGOVA

Koliko je internacionalnih islamskih časopisa koji izlaze godišnje, mjesečno ili nedjeljno? To mogu znati samo dobro upućeni u tu problematiku, jer takvih časopisa je veoma malo. I to malo časopisa namijenjeno je samo muslimanima. S druge strane, preko 90% muslimana u engleskom govornom području čulo je za kršćanski magazin Plain Truth, a jedva 5% njih je čulo za neki međunarodni islamski magazin. Dok se Plain Truth štampa u milionskom tiražu, u najvećem kvalitetu štampe i besplatno dijeli nekršćanima, islamski magazini koji su aktivni po 20 godina, nepoznati su većini ljudi, a tiraž im je po samo nekoliko hiljada.

Znate li zašto kršćanski mediji uspijevaju, a naši ne? Zato što se kršćanski časopisi ne bave samo promoviranjem kršćanstva, već i informacijama bitnim za svakodnevni život, naukom, tehnologijom i zanimljivostima. Zbog toga su zanimljivi i nekršćanima. Muslimanski časopisi ne pružaju takve informacije, pa ih nemuslimani ne čitaju.

Svi ste čuli za veliku dnevnu novinu Times, koja je navodno nepristrasna, a svakodnevno napada islam i muslimane. Šejh Ahmed Didat htio je platiti reklamu u tim novinama. Na reklami je trebala biti slika Kur’ana sa tekstom: Budući ustav svijeta. Odbili su ga, iako je bio spreman platiti visoku sumu novca, uz izgovor: „Zadržavamo pravo bez objašnjenja odbiti bilo koju reklamu.“

Koliko internacionalnih dnevnih islamskih novina postoji? Nijedna! Sramota. Postoji samo nekoliko njih koje su lokalnog karaktera, čiji tiraž je samo nekoliko hiljada i koje čitaju samo muslimani. Kako ćemo širiti islam? Kako ćemo poruku Istine dostaviti nemuslimanima?

MOŽEMO, ALI SE NE TRUDIMO

Mediji su veoma važno sredstvo širenja poruke islama. Za to nam trebaju prvoklasni novinari. Nažalost, muslimanski svijet ima veoma malo ljudi vičnih peru, a i to malo muslimana koji su dobri autori predstavljaju se „sekularistima“. To nije zato što smo nesposobni, već zato što se ne trudimo.

Trebaju nam dnevne ili mjesečne novine koje imaju kapaciteta prodrijeti do svih ljudi. Da bi se to ostvarilo neophodno je da se ispuni nekoliko uslova. Najbolji novinari su nam potrebni, ali nisu dovoljni. Ako novinar napiše dobar tekst, urednik mu taj tekst može odbaciti. Kakva je, onda, korist od teksta? Ako urednik odobri tekst, vlasnik novina ga može odbiti. Zato, na sva tri nivoa moramo imati dobre muslimane i stručne ljude. Ako jedno od toga fali, šanse za opstrukcijom su veće. Osim toga, marketing nam mora biti prvoklasni da bismo doprli do ljudi. Za to nam trebaju stručnjaci svjetskog kalibra. Ako ne nađete takvog muslimana, unajmite nemuslimana koji vas može obučiti. Da biste ga pridobili morate mu dati dobru platu. U našoj organizaciji svi uposleni muslimani dobijaju veće plate nego što bi dobili na tržištu rada. Nemojte tjerati ljude da rade besplatno, jer to ne može potrajati! To uspijeva samo kod nekih koji imaju dovoljno novca, pa žele raditi besplatno na Božjem putu. Kad ljudima platite ono što su zaradili, dobit će još više volje za poslom. Dobro im platite i zahtijevajte dobar rad. Koliko naših daija je dobro plaćeno? Veoma malo. Dajte im dobre plate da bi se mogli potpuno posvetiti pozivanju u islam.

(Nastavit će se…) Preveo: Senad Redžepović

Glas islama 262, strana 23, Islamske teme, dr. Zakir Naik