Seminar o prevenciji genocida i masovnih zločina

ausvic KONFERENCIJAAušvic institut za mir i pomirenje iz SAD i Fondacija porodičnog sjećanja (Family Memorial Foundation Ltd.) u saradnji s Centrom za dijalog – Vesatijja, od 19. 03. 2015. do 21. 03. 2015. godine u prostorijama Gazi Husrev-begove biblioteke organizuju seminar o prevenciji genocida i masovnih zločina.

Na seminaru na poziv organizatora učestvuju: prof. dr. Suad Bećirović, rektor IUNP-a, prof. dr. Admir Muratović, prodekan Fakulteta za islamske studije i direktor Instituta za istraživanje genocida i zločina i Edin Đerlek, sekretar muftijastva sandžačkog.

Na marginama seminara delegacija iz Sandžaka je razgovarala sa gospodinom Jamesom Wallerom Programskim direktorom Auschwitz instituta iz Njujorka, SAD, o saradnji ovog renomiranog svjetskog instituta za prevenciju genocida i Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Ciljevi seminara su upoznavanje sudionika s pojmom genocida i njegovom povezanošću sa širom kategorijom ratnih zločina, osposobljavanje svjetske komunikacijske mreže za lidere država i kreatore političke volje koji će imati zadatak da rade na prevenciji genocida i ratnih zločina, te njegovati interkulturalni dijalog kroz otvorenu i učtivu razmjenu mišljenja između pojedinaca s različitim kulturnim i vjerskim pozadinama ili svjetonazorima, s ciljem razvijanja dubljeg razumijevanja različitih stavova i navika.

Organizatori seminara dijele uvjerenje da je sprječavanje genocida i masovnih zločina ostvarivo. Cilj ove inicijative je da razvije mrežu sposobnih vođa zajednice u Bosni i Hercegovini i opremi ih sa profesionalnim alatima, kako bi svojim zalaganjem spriječili genocid i masovne zločine. Želja organizatora je da uključi sve zajednice u Bosni i Hercegovini – vjersku, državnu, akademsku i civilno društvo – i radi s njima na stvaranju mreže organizacija koje će educirati i djelovati u duhu prevencije genocida i masovnih zločina.

SANA