Tematska predavanja Internacionalnog univerziteta održana u Medresi Gazi Isa-beg

iunp predavanjaU okviru projekta “Prepoznaj, nauči, riješi” Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru održava tematska predavanja u srednjim školama. Predavanja su 23.03.2015. g. održana u ženskoj Medresi “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru na temu “Vršnjačko i porodično nasilje”, a 26.03.2015.g. u muškoj Medresi “Gazi Isa-beg” u Novom Pazaru na temu “Facebook i krimalitet”.

Predavanja su održali doc. dr. Eldar Šaljić, doc. dr. Azra Ćatović, asistenti Alma Čolović Međedović i Maida Bećirović Alić.

Osnovni cilj predavanja je upoznavanje učenika o tome šta je fejsbuk kriminalitet; koja krivična dela se mogu vršiti preko ove društvene mreže (krađe, prevare, otmice, ugrožavanje sigurnosti, silovanje, izazivanje nacionalne, rasne, i verske mržnje i netrpeljivosti i dr.); šta je online grooming; kako sprečiti fejsbuk kriminalitet; upoznavanje mladih sa merama zaštite koje mogu preduzeti kako bi sprečili viktimizaciju. Predavači su ukazali učenicima na najbitnije karakteristike vršnjačkog nasilja, što je neobhodo da bi im objasnili srž problema vršnjačkog nasilja. U drugom delu predavanja bilo je konkretno reči o prevenciji maloletničkog prestupništva i predstavljene su strategije u cilju sprečavnja vršnjačkog nasilja.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljene teme, aktivno učestvovali iznoseći svoje primere iz okruženja, stavove i postavljali pitanja.

Predavači su istakli da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Nišu, Subotici, Pančevu, Prijepolju, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom periodu.

IUNP