Malme – Manifestacija u čast osnivanja BNF u Švedskoj I dio