Nastavne aktivnosti polaznica Škole Kur'ana u Rožajama

SKOLA KURANA U ROZAJAMA HURUDINA  (1)Polaznici Škole Kur'ana u Rožajama ostvaruju značajne rezultate u nekoliko islamskih disciplina: kira'etu, akaidu, fikhu, hadisu, ahlaku, historiji islama i drugim, a učestvuju i u izvođenju ilahija i kasida na značajnim manifestacijama, te u umjetničkom kreativnom radu.

Mlade polaznice ove škole osmišljaju i vlastite programe svog djelovanja i svoje ideje rado dijele s drugima. Ovom prilikom nas je u Školu Kur'ana pozvala polaznica Sumejja Kujević koja nam je predstavila ideju o mogućem početku izdavanja Islamskog časopisa za djecu, čiji je sadržaj pretočila u svoju nastavnu svesku.

Časopis bi po mišljenju djevojčica trebao promovisati njihovu školu u najljepšem svjetlu, sadržavati rubriku o hadisima u stripu, islamskom oblačenju, rubriku o značaju Kur'ana a.š., aktivnostima škole praćenim fotografijama, sadržavati islamske priče, ilahije, i druge sadržaje. Pogledajmo kako je izgledalo jednodnevno druženje naših vrijednih i kreativnih polaznica Škole Kur'ana u Rožajama.

Piše: Mersada Nuruddina Agović