Malme – Manifestacija u čast osnivanja BNF u Švedskoj II dio