O medijskom iskustvu Islamske zajednice na međunarodnom simpoziju u Zagrebu

catko u zagrebu (6)U organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, Sveučilišta u Zagrebu i Instituta „Ibn Sina“, u Zagrebu se od 23. do 25. aprila 2015. godine održao Međunarodni naučni simpozij na temu „Islam i mediji“.

Simpozij je svečano otvorio 23.04.2015. muftija zagrebački dr. Aziz-ef. Hasanović.

Na ovom skupu, među eminentnim stručnjacima iz ove oblasti, iz Hrvatske, Bosne, Irana, Alžira, Tunisa i drugih, prisustvuju predstavnici Islamske zajednice u Srbiji, direktor Media centra Salahudin Fetić i sekretar Muftijstva sandžačkog Edin Đerlek.

Prvog dana konferencije na panelu „Medijska iskustva u posredovanju religijskih sadržaja“ uzeli znatno učešće, predstavivši skoro dvodecenijsko iskustvo u organizaciji i radu vjerskih medija, dok je drugog dana konferencije, u terminima predviđenim za predavanja, o Odnosu medija prema islamu i muslimanima, govorio direktor Media centra Salahudin Fetić, sa posebnim osvrtom na dešavanja o 2007. godine, te razvoju medijskog sektora do danas.

Medijski pokrovitelj ovog skupa bila je hrvatska radio televizija – HRT, koja je izrazila posebno interesovanje za stanje u Srbiji, o čemu je u kratkom intervjuu za ovu medijsku kuću također govorio direktor Fetić.

Predsravnici Islamske zajednice u Srbiji uzeli su znatna učešća u diskusijama, a nakon skupa usvojeni su određeni zaključci koje prenosimo u cjelosti:

“Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, Znanstveno-istraživački institut „Ibn Sina“ i Sveučilište u Zagrebu organizirali su međunarodni znanstveni simpozij o temi „Islam i mediji“ s ciljem propitivanja različitih aspekata izuzetno složenih fenomena koji se odnose na tretiranje islama u medijima kao i percepciju uloge medija kod muslimana. Ukupno je predstavljeno 28 radova čiji su autori pokušali ponuditi odgovore i poglede na današnju situaciju kada je u pitanju spomenuti odnos. Ono što se posebno istaknulo u dvodnevnom radu Simpozija prenosimo u formi sljedećeg priopćenja.

Imajući u vidu nezaobilaznu ulogu religije u privatnom i javnom životu i djelovanju velike većine svjetske populacije, u vremenu izuzetno razvijenih informacijskih tehnologija, njoj svakako pripada značajno mjesto u globalnom medijskom prostoru što potvrđuje i svakodnevna praksa. Međutim, ovo masovno prisustvo religije u medijima nosi sa sobom i rizike različitih nerazumijevanja, pogrešnih interpretacija i zloupotreba, kako od strane medijskih kuća tako i od strane onih koji u nastojanju da ostvare vlastite ciljeve zlorabe i medijski prostor i samu religiju, a danas se to uglavnom odnosi na islam. Najdrastičniji primjer takve prakse je nasilje koje se tobože čini „u ime Boga“ i zarad očuvanja islama, a u stvari ima pogubne učinke i po islam i po muslimane. Ovakvo stanje doprinosi produbljivanju jaza između kultura i civilizacija te potiče negativnu percepciju islama. Nije rijedak slučaj da se upravo na negativnoj percepciji islama jača islamofobija koja prerasta i u antiislamizam, što se opet koristi kako u dnevno-političke tako i u predizborne svrhe.

U cilju prevencije i sprječavanja ovih negativnih pojava nužno je pokrenuti procese koji će uključivati edukaciju zaposlenih u medijima i njihovo upoznavanje s izvornim naučavanjima islama, ali i podizanje razine medijske kulture kod samih muslimana, kao i razvijanje kulture unutar-muslimanskog i dijaloga muslimana s pripadnicima drugih religija. S tim u vezi, nužno je inzistirati na širenju obzorja kroz međusobno upoznavanje, promicanje zajedničkih vrijednosti i izgradnju kvalitetnog moralnog i duhovnog ozračja utemeljenog na univerzalnim vrijednostima. Sami mediji mogu značajno doprinijeti ovim procesima na način da zadrže svoj objektivan pa i kritički pristup, ali ne i senzacionalizam kojim se samo dodatno raspiruju različite fobije i nanosi šteta miru i stabilnosti. Otvorenost religijskih zajednica medijima kao i njihova ustrajnost u preveniranju razvoja devijantnih tumačenja vjere nameće se kao preduvjet za uspješnost spomenutih procesa.”

Zaključnu riječ uputio je muftija dr. Aziz ef. Hasanović koji se zahvalio učesnicima kao i slušateljstvu na aktivnom sudjelovanju naglasivši da će radovi predstavbljeni u toku Simpozija biti objedinjeni u zbornik koji će biti referentno štiva svima koji se odluče baviti tretiranom tematikom.

Informativna služba