Muftija Zukorlić: Kvalitet mekteba predstavlja mjeru uspjeha imama u džematu

SONY DSC

SONY DSC

Na šestoj sesiji seminara „Obnova kvaliteta u Islamskoj zajednici“, održanoj 05.05.2015. godine u Novom Pazaru, muftija sandžački Muamer ef. Zukorlić, govoreći o organizacionom konceptu rada imama u džematu, istakao je ključni značaj aktivnog članstva u Islamskoj zajednici u pogledu važnosti podizanja svijesti pripadnika Islamske zajednice o vjerskom značaju ove kategorije.

Tokom izlaganja, Muftija se posebno posvetio važnosti islamske vjeronauke kroz mektebe, ističući da mektebi predstavljaju srž uloge imama i Islamske zajednice, naglasivši da se ova aktivnost može smatrati uspješnom ukoliko mektebe bude redovno pohađalo najmanje dvije trećine muslimanske djece.

Treća komponenta organizacionog koncepta rada imama u džematu u izlaganju Muftije bilo je podizanje čitalačke svijesti pripadnika Islamske zajednice i promocija islamskih edicija. „Pošto smo vjera i kultura zasnovana na Ikre – čitaj, nećemo se pomiriti sa dekadencom u čitalačkoj kulturi među muslimanima, a imami su ključni nosioci unapređenja čitalačke svijesti u džematu“ – zaključio je Muftija na seminarskom izlaganju.

Informativna služba