Medresa Gazi Isa-beg – svečana akademija 503 generacije maturanata – Rožaje