Predavanje – Hfz. Abdurrahman ef. Kujević, Arap džamija – 23.05.15.