HUTBA – Muftija dr. Mevlud ef. Dudić, džamija na Dohoviću