Ramazanski program – Predstavnici Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru