Sve je veći broj onih firmi koje žele da imaju Halal certifikat

Agencija za certificiranje halal kvalitete, kaže njen direktor, mnogo učinila. Halal industrija u svijetu se najbrže razvija. Halal priča je biznis priča broj jedan i u Srbiji.

Agencija za certificiranje halal kvalitete pozicionirana na srbijanskom tržištu kao vodeća za certificiranje firmi koje žele plasirati proizvode na halal tržištu.

“Naši klijenti su najveće kompanije u Republici Srbiji, od prošle godine broj sertificiranih firmi je  porastao za 27% što je veliki procenat” ističe Tandir.

Iako je kriza idalje velika sve kompanije razmišljaju o proboju na nova tržišta. Halal pritom vide kao razvojnu šansu. Istovremeno, o tome raste I svijest kod potrošača.

“Ja sam zaista zadovoljan jer mi u Sandžaku percipiramo halal proizvode kao zdrave proizvode. Narod prepoznaje da su proizvodi koji sadrže halal sertifikat dodatno provjereni, dodatno kvalitetni i baš njih kupuje” zaključuje Tandir.

Bez obzira na skromna primanja kupac je, kako kaže, gazda marketa. Ukoliko insistiraju na zdravoj hrani sve će više morati biti proizvoda sa halal naljepnicama.

A.Sofić