Novi Pazar – Džamije na noćnim namazima prepune (Foto)

cb508c4220a4a334b79a3e06e5983c3d408f5fe7725528a8d8cfad85d923d6f3

Altun alem džamija

d2571e52a41ede753b1d2b7a1fc871f19b948702e74318db942e3ccfe7d6cf32

2259ea34cea30f186653a01e0e0fe3646bf9c73057aa18f60b351856e09eae07

8ff334cefef437218babc9a7441498c8600cf698f62a15d4829357e4530b29e2

Hajrudin džamija – Parice

ca0f52d4366d67597b21c67ad33fbb43f11b03db93b6160463c05a4e6c9be744663015e461cca82bc56c4ae4099fdfd8cdba855e0eceb8bb6672dbb8788c036d

Džamija El-Džinan

9a0321f4af83236695bf94d7e7e40a1c33d035a40d3ca0030a9f761aafa2e8f2

Hadži Mehova – Paralovo

d8c8846bffa4e5d4cc24f654053453bb90e2d3b7dfb1c4b19438dd1027494d67

Džamija Selakovac

9c79452638afd979d440513f640e65107e26def997554d77cff0399c96650ba3

Šarova džamija – Lug

09cd8f2403fcca5f655ccec8234e01f8ec2c2187009dc949b960f410ab5eb5df

(Foto Agencija SANA)