Hadždž 2015/1436.

Planirani polazak:
16. septembar 2015.
Beograd – Istanbul – Džedda

Planirani dolazak:
4. oktobar 2015.
Medina – Istanbul – Sarajevo

U TOKU JE UPIS!!!

Cijena: 3.600,00 €

Dotatne informacije:
+381/20/315-452
+381/64/889-1589
mekanlija@hotmail.com

hadzdz 2015