Ekonomsko poslovanje u Islamskoj zajednici

Sarajevo, 26. avgust 2015. (MINA) – U utorak 25. avgusta 2015. u Saborskoj sali Rijaseta Islamske zajednice održan je Kolokvij na temu: Strategija poslovanja Rijaseta u oblasti članarine, zekata, hadža, vakufa, kurbana i izdavačke djelatnosti.

Učesnici Kolokvija su bili rukovodioci organizacionih jedinica Rijaseta. Uvodnu poruku uputio je učesnicima Reisu-l-ulema, Husein-ef Kavazović. Otvarajući rad Kolokvija zatražio je od učesnika da u punom kapacitetu rade na obradi strategije i primjeni propisa koji podrazumijevaju načela Islama. Treba jasno postaviti cilj da administracija bude kvalitetan servis u promociji islamskih vrijednosti.

28 08 2015 kolokvij sjednica

Reorganizacijom Islamske zajednice i reformom nadležnosti i djelatnosti organizacionih jedinica Islamske zajednice mogućnost dinamičnijem radu u privrednim aktivnostima što uz  druge oblike prihoda treba doprinijeti da Islamska zajednica materijalno bude bogatija i finansijski jača. Kroz postavljene teme ali i druga područja djelovanja Islamska zajednica može da utiče na standard muslimana i  time svih građana na području djelovanja.

Potreba primjerenije/pravednije raspodjele sredstava prema zaposlenicima prema vrsti i složenosti poslova organi Islamske zajednice trebaju stalno poboljšavati materijalne i finansijske resurse.

Iz Programa rada Reisu-l-uleme, Husein-ef Kavazovića postavljene su smjernice koje naglašavaju obavezu razvoja, reformu i širenje aktivnosti reorganizacijom postojećeg rada i inovacijama koje su moguće i neophodne. To podrazumijeva idžtihad i sistematsko uključivanje potencijala dostupnih u džematima, odnosno znanja i iskustava ljudi izvan formalnih struktura Zajednice. Postojeći, ali i drugi mogući izvori finansijskih prihoda Zajednice uz zekat, sadekatul-fitr, kurbane, organizaciju hadža, članarinu, izdavaštvo, usluge, donacije, sergije, korištenje vakufa, poslovne djelatnosti i drugo trebaju biti u fokusu pažnje, interesovanja i rada svih u strukturi Islamske zajednice.

Rad Kolokvija je moderirao Ismail-ef Smajlović, direktor Uprave za pravne i administrativne poslove prema Zaključaku Rijaseta i prema programu. Prihvaćeno je da radnu zabilješku vodi Bilal-ef Memišević i Huso Salihović, a Radna grupa za obradu prijedloga Zaključaka Kolokvija u sastavu: Razim-ef Čolić; Ismail-ef Smajlović; Zejnil-ef Rebihić; Rifat Fetić; Bilal-ef Memišević i Huso Salihović koju će biti dostavljena Rijasetu na razmatranje.